| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (14.02.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (14.02.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od drugiej dekady stycznia br. na rynku krajowym utrzymuje się wzrost cen zakupu żywca wieprzowego. W dniach 8–14.02.2021 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za świnie rzeźne dostawcy otrzymywali 4,16 zł/kg, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7% niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była jednak niższa o 31,5% niż przed rokiem.
 
Wzrost cen trzody chlewnej notowany jest też na rynku UE, jednak jest on mniej dynamiczny niż w Polsce. W drugim tygodniu lutego br. w UE za świnie rzeźne klasy E płacono 129,45 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem, ale mniej o 30% niż przed rokiem. Cena tego żywca w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 121,53 EUR/100 kg i była o blisko 8 EUR/100 kg mniejsza niż w UE i o 2,71 EUR/100 kg niższa niż w Niemczech, ale wyższa o 6 EUR/100 kg niż w Niderlandach.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W Polsce w ślad za wzrostem cen żywca drożało też mięso wieprzowe w zbycie. W dniach 8–14.02.2021 r. zakłady sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,01 zł/kg, tj. drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Cena półtusz była jednak niższa o 30,5% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Na rynku krajowym w drugim tygodniu lutego br. cena bydła rzeźnego uległa spadkowi o 1% w stosunku do poprzedniego notowania i wyniosła 6,70 zł/kg. Była ona jednak wyższa o 1% niż w porównywalnym tygodniu stycznia br. oraz o 7% niż przed rokiem.
 
W UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 369,28 EUR/100 kg względem 367,99 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była o 1% wyższa niż przed miesiącem oraz podobna do uzyskanej przed rokiem. W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną za bydło rzeźne płacono 328,38 EUR/100 kg, a zatem o blisko 41 EUR/100 kg mniej niż średnio w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 8–14.02.2021 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat zbywano po 13,79 zł/kg, tj. o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale drożej o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem oraz o 7% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym w drugim tygodniu lutego br. zwiększyły się ceny zakupu monitorowanych gatunków drobiu. Za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali 3,45 zł/kg, czyli więcej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena indyków w obrębie tygodnia zwiększyła się o 5,5% do 5,33 zł/kg i była wyższa o 26,5% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery kupowano po 4,40 zł/kg, czyli o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena kurcząt brojlerów i kaczek była odpowiednio wyższa o 4% i o 1% niż przed rokiem, a cena indyków – o 4% niższa.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 8–14.02.2021 r. w zakładach drobiarskich tuszki kurcząt patroszonych z szyjami sprzedawano po 5,91 zł/kg, a zatem drożej o 6% niż w poprzednim notowaniu i o 7% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków patroszonych ukształtowała się na poziomie 9,61 zł/kg, czyli wyższym o 8% niż tydzień wcześniej, ale o 5% niższym niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt były droższe o 13%, a tuszki indyków – o 1%.


Tagi:
źródło: