Rynek mięsa w Polsce (18.12.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (18.12.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W połowie grudnia 2022 r. ceny skupu żywca wieprzowego, po utrzymującej się od pierwszego tygodnia listopada zwyżce, uległy spadkowi. W zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12–18.12.2022 r. trzodę chlewną nabywano po 7,67 zł/kg, a więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 7,5% niż przed miesiącem. Był to poziom cen wyższy o 66% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Utrzymują się wzrosty cen mięsa wieprzowego w zbycie. W dniach 12–18.12.2022 r. półtusze wieprzowe zbywano po 11,36 zł/kg względem 11,32 zł/kg tydzień wcześniej. Cena półtusz była wyższa o 10% niż przed miesiącem oraz o 66% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Od trzeciej dekady listopada 2022 r. w skupie tanieje żywiec wołowy. W dniach 12–18.12.2022 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 10,61 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena bydła była wyższa o 19% niż w porównywalnym okresie 2021 roku.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 12–18.12.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 5,76 zł/kg, czyli niższym o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4,5% niż przed miesiącem. Za indyki płacono 9,32 zł/kg, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2,5% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów wzrosła o 0,03 zł/kg w stosunku do poprzedniego tygodnia i wyniosła 7,69 zł/kg. Jednocześnie była ona wyższa o 0,02 zł/kg niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 34%, indyki – o 72%, a kaczki – o 39%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 12–18.12.2022 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 6,88 zł/kg, czyli taniej o 9% niż w poprzednim tygodniu i o 18% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 5%. Cena tuszek indyków wyniosła 15,80 zł/kg względem 15,78 zł/kg tydzień wcześniej. Jednocześnie była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 41% niż w tym samym tygodniu 2021 r.


Tagi:
źródło: