Rynek mięsa w Polsce (20.03.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (20.03.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 14–20.03.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną skupowano po 6,80 zł/kg, tj. drożej o 10% niż w poprzednim tygodniu oraz o 63% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 25% wyższa niż przed rokiem.

Wzrost cen trzody chlewnej kontynuowany był też w większości krajów Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej cena świń rzeźnych klasy E w UE wyniosła 175,70 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 9% niż w poprzednim tygodniu, o 34% niż przed miesiącem oraz o 13% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 189,88 EUR/100 kg, tj. wyższym o 14,18 EUR/100 kg od średniej ceny w UE, o 1,15 EUR/100 kg niż w Niemczech, o 28,29 EUR/100 kg niż w Niderlandach oraz o 59,26 EUR/100 kg niż w Danii.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W trzecim tygodniu marca br. półtusze wieprzowe zbywano po 10,70 zł/kg, a zatem drożej o 16% niż tydzień wcześniej oraz o 71% niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 31% wyższa niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 14–20.03.2022 r. na rynku krajowym bydło rzeźne, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, podrożało o 3% do 10,48 zł/kg. Był to poziom cen odpowiednio o 7% i 57% wyższy niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat po 20,75 zł/kg względem 20,70 zł/kg tydzień wcześniej. Cena ćwierćtusz wołowych była wyższa o 6% niż przed miesiącem oraz o 54,5% niż w tym samym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu marca br. krajowi dostawcy za kurczęta brojlery uzyskiwali 5,22 zł/kg, tj. o 6% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 14% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 7,21 zł/kg i była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 7% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 6,48 zł/kg, a więc odpowiednio drożej o 2% i 3% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Kurczęta brojlery były droższe niż przed rokiem o 43,5%, indyki – o 28%, a kaczki brojlery – o 40%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W ślad za zwyżką cen żywca drobiowego w skupie drożało mięso. Tuszki kurcząt patroszonych z szyjami zbywano po 9,89 zł/kg, czyli drożej o 8% niż tydzień wcześniej, o 25% niż przed miesiącem oraz o 64% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r. Cena tuszek indyków patroszonych ukształtowała się na poziomie 12,44 zł/kg, a zatem wyższym o 5% niż w poprzednim tygodniu. Tuszki indyków były droższe o 5,5% niż miesiąc wcześniej oraz o 13% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: