Rynek mięsa w Polsce (2.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (2.10.2022)
Na rynku krajowym notowana jest zniżka cen zakupu trzody chlewnej. W dniach 26.09 – 2.10.2022 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcy za świnie rzeźne uzyskiwali 7,69 zł/kg, a więc mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był droższy o 80% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za spadkiem cen żywca w skupie taniało mięso wieprzowe. Półtusze wieprzowe sprzedawano po 11,35 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. Cena półtusz wieprzowych była wyższa o 75,5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na przełomie września i października 2022 r. zakłady mięsne nabywały bydło rzeźne przeciętnie po 10,79 zł/kg, a więc taniej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena żywca wołowego była jednak wyższa o 33% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat zbywano po 21,74 zł/kg, czyli taniej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale drożej o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem ćwierćtusze podrożały o 35%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 26.09 – 2.10.2022 r., w porównaniu z poprzednim tygodniem, zwiększyły się ceny żywca drobiowego. Kurczęta brojlery skupowano po 6,17 zł/kg, tj. drożej o 0,04 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 0,08 zł/kg niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 8,72 zł/kg i była wyższa o 1,5% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Za gęsi dostawcy otrzymywali 15,96 zł/kg, a więc więcej o 0,05 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale mniej o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 7,49 zł/kg, czyli wyższym odpowiednio o około 1% i 2% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 57%, indyki – o 78,5%, gęsi tuczone – o 64%, a kaczki brojlery – o 51%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,04 zł/kg, tj. taniej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu, ale odpowiednio drożej o 1% i 62,5% niż przed miesiącem i rokiem. Za tuszki indyków otrzymywano 15,54 zł/kg, a zatem drożej o 9% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena tego asortymentu była wyższa o 47% niż w tym samym tygodniu 2021 r.


Tagi:
źródło: