Rynek mięsa w Polsce (25.09.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (25.09.2022)
W przedostatnim tygodniu września 2022 r. wyhamowany został utrzymujący się od sierpnia br. dynamiczny wzrost cen zakupu żywca wieprzowego w Unii Europejskiej.

W dniach 19–25.09.2022 r. unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali, podobnie jak w poprzednim tygodniu – 211,58 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc więcej o 2% niż przed miesiącem oraz o 55% niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych klasy E wyrażona w walucie unijnej wyniosła 217,67 EUR/100 kg i była wyższa o 3% od ceny w UE i o 19% od ceny na rynku duńskim, ale niższa o 0,3% niż na rynku niemieckim.

W Polsce w dniach 19–25.09.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zaobserwowano nieznaczny spadek cen zakupu żywca wieprzowego, za który dostawcom płacono 7,88 zł/kg. Cena trzody chlewnej była mniejsza o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale większa o 3% niż przed miesiącem oraz o 83% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe sprzedawano po 11,46 zł/kg, tj. taniej o 0,05 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale drożej o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena tego asortymentu zwiększyła się o 75%.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 19–25.09.2022 r. za bydło rzeźne krajowi dostawcy, podobnie jak w poprzednim tygodniu, uzyskiwali 10,95 zł/kg, a zatem mniej o 2% niż przed miesiącem. Żywiec ten był droższy o 38% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 21,76 zł/kg, tj. taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 0,4% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była o 41% wyższa niż w tym samym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 19–25.09.2022 r. na rynku krajowym cena kurcząt brojlerów ukształtowała się w granicy 6,13 zł/kg, czyli wyższej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu. Kurczęta były droższe o 1% niż przed miesiącem i o 55% niż w tym samym tygodniu 2021 r. Za indyki dostawcy uzyskiwali 8,59 zł/kg względem 8,61 zł/kg tydzień wcześniej. Jednocześnie żywiec indyczy był droższy o 1% niż przed miesiącem i o 75% niż przed rokiem. Cena skupu gęsi wyniosła 15,91 zł/kg, czyli mniej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,09 zł/kg więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku żywiec ten był o 64% droższy. Ceny kaczek brojlerów od końca czerwca br. wykazują niewielkie zmiany. W przedostatnim tygodniu września 2022 r. cena kaczek wyniosła 7,44 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 50% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W czwartym tygodniu września br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,26 zł/kg, czyli taniej o 5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1,5% niż miesiąc wcześniej. Za tuszki indyków uzyskiwano 14,19 zł/kg. Był to poziom cen niższy o 4% od notowanego tydzień wcześniej, ale o 1% wyższy niż przed miesiącem. W obrębie roku cena tuszek kurcząt wzrosła o 32%, a indyków – o 78%.


Tagi:
źródło: