Rynek mięsa w Polsce (25.11.2018)

W przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. w krajowym skupie potaniały prawie wszystkie rodzaje żywca, tj. żywiec wieprzowy, wołowy, kurzy, indyczy oraz kaczy. Zwyżkę cen zaobserwowano jedynie w przypadku gęsi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (25.11.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 19–25.11.2018 r. zakłady mięsne nabywały trzodę chlewną po 4,25 zł/kg względem 4,26 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 8% niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
W UE w omawianym tygodniu listopada br. cena świń rzeźnych klasy E wynosiła 135,71 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była podobna do ceny otrzymanej w poprzednim tygodniu, która wyniosła 135,62 EUR/100 kg oraz o 0,73 EUR mniejsza od notowanej przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy średnio w UE był o 7% tańszy niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 129,89 EUR/100 kg i była niższa o 4% od średniej ceny w UE oraz o 8% niż w Niemczech. Mniej niż w Polsce za żywiec wieprzowy płacono dostawcom z Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Holandii i Litwy.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Wieprzowina potaniała też w zbycie. W dniach 19–25.11.2018 r. półtusze wieprzowe sprzedawano po 6,39 zł/kg. Cena półtusz była mniejsza o 1% niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W krajowym skupie w przedostatnim tygodniu listopada br. za bydło rzeźne dostawcom płacono 6,64 zł/kg w odniesieniu do 6,68 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 1,5% niż w porównywalnym tygodniu października br. oraz o 3% niż przed rokiem.
 
W UE ceny zakupu bydła rzeźnego od początku listopada br. wykazują nieznaczny wzrost, są jednak mniejsze niż przed rokiem. W dniach 19–25.11.2018 r. za żywiec wołowy klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 376,83 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w stosunku do 376,25 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu i 377,43 EUR/100 kg przed miesiącem. Jednocześnie cena tego żywca była niższa o 3% niż w porównywalnym tygodniu 2017 r. W Polsce cena żywca wołowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 330,10 EUR/100 kg i była o 12% mniejsza niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 19–25.11.2018 r. w zakładach mięsnych za kompensowane ćwierćtusze wołowe płacono 13,47 zł/kg, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, o 1% niż przed miesiącem oraz o 3% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym w dniach 19–25.11.2018 r. zaobserwowano dalszą obniżkę cen skupu kurcząt, za które dostawcy otrzymywali 3,25 zł/kg, tj. o 0,2 zł/kg mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie kurczęta brojlery były tańsze o 4% niż przed miesiącem oraz o 5% niż przed rokiem. Za indyki płacono 5,66 zł/kg w porównaniu do 5,67 zł/kg w poprzednim notowaniu. Był to poziom cen niższy o 1% niż przed miesiącem, ale wyższy o 14% niż przed rokiem.
 
W przedostatnim tygodniu listopada br. zakłady drobiarskie kupowały gęsi tuczone po 9,30 zł/kg, czyli drożej o 10% niż tydzień wcześniej oraz o 13% niż przed miesiącem. Cena kaczek ukształtowała się w granicy 4,58 zł/kg, a zatem to o 0,02 zł/kg mniejszej niż w poprzednim notowaniu i przed miesiącem. W porównaniu z cenami otrzymanymi przed rokiem gęsi były droższe o 14%, a kaczki – o 1%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 19–25.11.2018 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 4,83 zł/kg, a więc drożej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż przed miesiącem. Był to jednak poziom cen mniejszy o 9% niż w tym samym tygodniu 2017 r. Cena tuszek indyków, podobnie jak w poprzednim notowaniu, ukształtowała się na poziomie 9,26 zł/kg i była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej oraz o 7% w stosunku do ceny uzyskanej przed rokiem.


Tagi:
źródło: