Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W okresie styczeń-sierpień 2023 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa przetworów mięsnych i żywca były większe o 5% niż rok wcześniej i wyniosły 6,5 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości wywozu mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe - 41% za 2,7 mld EUR, przetwory mięsne - 25% za 1,7 mld EUR, mięso wołowe - 22% za 1,4 mld EUR oraz mięso wieprzowe - 8% za 545 mln EUR.


Tagi:
źródło: