| Autor: redakcja11

Wpływ higieny w budynkach inwentarskich na zdrowotność zwierząt

Na zdrowie zwierząt i wyniki produkcyjne wpływ ma wiele czynników środowiskowych, które mogą przełamać bariery odpornościowe i powodować zachorowania zwierząt.

Wpływ higieny w budynkach inwentarskich na zdrowotność zwierząt

Choroby mogą być wywoływane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Jedną z grup czynników zewnętrznych są czynniki biologiczne, do których zaliczamy: ekto- i endopasożyty żyjące w różnych tkankach i narządach, bakterie, wirusy oraz grzyby. Źródłem zarażenia mogą być zwierzęta, gleba, rośliny, woda lub żywiciel pośredni. Pasożyty przyczyniają się do zakażenia przez wprowadzanie do organizmu żywiciela wytwarzanych przez siebie toksyn lub są pierwotną przyczyną wtórnych, wikłających zakażeń. Bakterie, wirusy i grzyby po przełamaniu odporności wnikają do organizmu, namnażają się, osiedlają w różnych organach i wywołują zakażenie. Choroby wywoływane przez drobnoustroje nazywamy chorobami zakaźnymi. Te przenoszące się z jednych zwierząt na inne określamy mianem zaraźliwych, a nieprzenoszące się niezaraźliwych.
 

W interesie każdego hodowcy i producenta zwierząt jest osiągnięcie jak najlepszych wyników produkcyjnych, które bezpośrednio przekładają się na rentowność produkcji. Tylko zwierzęta zdrowe są w stanie wydobyć w całości swój potencjał genetyczny produkując surowce najwyższej jakości – jaja, mleko, skóry, wełnę, mięso. Niski poziom higieny skutkuje obniżeniem wydajności, zwiększeniem spożycia paszy, a przede wszystkim dużo większą zachorowalnością na różnego rodzaju choroby, na przykład kolibakteriozy powodujące duże ubytki we wszystkich grupach młodych zwierząt. W wielu przypadkach bieżąca dezynfekcja i odpowiednie postępowanie ze zwierzętami znacząco obniża odsetek zwierząt chorujących na tę chorobę. Prawidłowe postępowanie bioasekuracyjne znacząco zmniejsza występowanie takich chorób, jak między innymi salmonelloza, dyzenteria świń, różyca czy też streptokokoza świń. Każde zachorowanie powoduje wstrzymanie procesu wzrostu i rozwoju organizmu, co w efekcie przedłuża okres tuczu, a finalnie pogarsza wynik finansowy prowadzonej produkcji. Każde zachorowanie oprócz pośrednich strat w postaci wzrostu zużycia środków produkcji: paszy, energii, robocizny, amortyzacji budynków i sprzętu powoduje także zwiększenie kosztów poniesionych na leczenie chorych zwierząt.
 

Rozwiązaniem wielu problemów związanych ze zdrowotnością zwierząt jest profilaktyczne stosowanie preparatów poprawiających warunki środowiskowe w budynkach inwentarskich. Hodowcy często zapominają o bieżącej dezynfekcji stosowanej w trakcie cyklu produkcyjnego. Dezynfekowanie pomieszczenia przed i po wprowadzeniu zwierząt nie zawsze zabezpiecza przed zachorowaniami na choroby zakaźne. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie preparatów które obniżają ilość bakterii chorobotwórczych występujących w środowisku zwierząt, eliminując ze środowiska większość kolonii gronkowca złocistego.Tagi:
źródło: