Zagraniczny handel mięsem

W okresie styczeń–październik 2021 r. łączne przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 24,5 mld zł i były o 6% wyższe niż przed rokiem.

Zagraniczny handel mięsem
Największy udział w wartości wysyłki mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 12,1 mld zł. Przychody z eksportu produktów wołowych i cielęcych wyniosły 6,6 mld zł, a asortymentu wieprzowego – 5,8 mld zł.

W ujęciu wolumenowym z Polski w ekwiwalencie tuszek wysłano 1 510 tys. ton produktów drobiowych, o 1% mniej niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju przywieziono 153 tys. ton drobiu, o 11% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz wywieziono 406 tys. ton, a więc mniej o 0,4% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Jednocześnie do kraju sprowadzono 39 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, tj. o 7% więcej niż przed rokiem.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz wyniósł 582 tys. ton i był mniejszy o 1,5% niż przed rokiem. Import asortymentu wieprzowego do Polski zwiększył się o 2% do 764 tys. ton.


Tagi:
źródło: