| Autor: redakcja1

Rynek mleka i przetworów mleczarskich w UE

Pomimo utrzymujących się od początku 2014 roku spadków cen mleka, w Unii Europejskiej cały czas dynamicznie wzrasta jego skup. Jak wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-lipiec 2014 roku podaż surowca była o 5,8 proc. większa niż w tych samych miesiącach przed rokiem i wyniosła 88,4 mln t - podaje Bank BGŻ.

Rynek mleka i przetworów mleczarskich w UE

Skup mleka

Zwyżki odnotowano niemal w każdym kraju, poza Grecją i Republiką Czeską. Pośród liczących się producentów mleka, największy wzrost skupu wystąpił w Wielkiej Brytanii o 10% do 8,9 mln t, Polsce o 7,5% do 6,2 mln t oraz we Francji o 7,4% do 15,4 mln t.

Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku

W związku z tym, w analizowanym okresie zwiększyła się produkcja niemal wszystkich przetworów mleczarskich. Największe zmiany zaobserwować można było w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), którego wyprodukowano o 20% więcej niż w 2013 roku, czyli w sumie 564,5 tys. t. W dużej mierze wynikało to z dynamicznie rosnącego zapotrzebowania ten produkt. W okresie styczeń-sierpień wysyłka OMP z UE-28 do krajów trzecich wyniosła 430,4 tys. t, a zatem była o 59% większa w odniesieniu do tego samego czasu przed rokiem, w tym w porównaniu do Algierii wzrost sięgnął 139% do 102,1 tys. t.

Produkcja pełnego mleka w proszku

W trakcie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 roku unijne mleczarnie znacząco zwiększyły również produkcję mleka pełnego w proszku (PMP), o prawie 14% w ujęciu rocznym do 324,9 tys. t. Także w tym przypadku zmiany były napędzane eksportem, który w styczniu-sierpniu br. był o 8% większy w relacji rocznej, wynosząc 271,5 tys. t. Podobnie jak OMP, głównym importerem unijnego PMP była Algieria z 21% udziałem w całkowitym eksporcie tego produktu. Kraj ten sprowadził 56,1 tys. t pełnego mleka w proszku z UE, tj. prawie 3 razy więcej niż rok temu. Większy popyt zgłaszały również kraje Bliskiego Wschodu jak Oman, Liban czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Eksport masła

W omawianym czasie dynamicznie rozwijała się także sprzedaż masła na rynki trzecie. W styczniu-sierpniu 2014 roku jej kontyngent był o 25% większy niż rok wcześniej i wyniósł 81,5 tys. t. Jednakże, w następnych miesiącach trend ten prawdopodobnie ulegnie wyhamowaniu.

Czołowym rynkiem zbytu dla unijnego masła jest Rosja z 25% udziałem w eksporcie, gdzie w styczniu-sierpniu br. trafiło 20,7 tys. t tego produktu. W sumie szybko wzrasta też wysyłka do USA o 116% oraz Arabii Saudyjskiej o 84%, ale wolumeny obrotu są na razie dużo niższe i wynoszą odpowiednio 5,1 tys. t i 4,1 tys. t niż w przypadku Rosji.

Produkcja serów

Zgoła inaczej kształtuje się sytuacja na rynku serów. Wprawdzie w styczniu-lipcu br. ich produkcja w UE-28 była o ponad 2% większa niż rok wcześniej i wyniosła 4,037 mln t, ale wywóz był już o 3% mniejszy w stosunku do 2013 r. tym samym sięgając 500,6 tys. t. Niemniej, malała sprzedaż tylko na rynek rosyjski - w omawianym okresie o 20% do 133,8 tys. t, w odniesieniu do pozostałych odbiorców - rosła.

 Tagi:
źródło: