Sad i owoce

 • 2023-06-06

  Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych

  Przebieg zimy w sezonie 2022/23 był w większości regionów kraju łagodny, a do uszkodzeń mrozowych roślin dochodziło jedynie sporadycznie.

 • 2023-05-05

  Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową owoców suszonych i kandyzowanych, orzechów oraz mieszanek orzechów, owoców, owoców z orzechami i/lub pestkami.

 • 2023-02-17

  Rynek Indonezji otwarty dla polskich jabłek

  Pomyślnie zakończyła się procedura otwierania rynku Indonezji dla polskich jabłek. Istnieje już możliwość rozpoczęcia eksportu.

 • 2023-02-02

  Przechowywanie owoców – dlaczego to takie ważne?

  Zainteresowanie społeczeństwa zdrową żywnością, dobrej jakości oraz rezygnacja z wysoko przetworzonych wytworów spożywczych na rzecz świeżych owoców i warzyw, wymusza na producentach przechowywanie większych ilości płodów rolnych. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na warunki przechowywania owoców, tak aby konsument otrzymał produkt wysokiej jakości.

 • 2022-12-30

  Informacja dla plantatorów winorośli i producentów wina

  W dniu 15 stycznia 2023 r. upływa termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklaracji dotyczących rynku wina.

 • 2022-12-28

  Zbiory owoców z drzew

  Łagodny przebieg zimy w 2021 r. spowodował, że kondycja drzew w sadach owocowych na początku 2022 r. była bardzo dobra.

 • 2022-12-22

  Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

  W 2022 r. produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i na plantacjach jagodowych została oceniona na ok. 589 tys. t i była większa o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 • 2022-10-17

  Tegoroczne zbiory owoców

  Łączne zbiory owoców z drzew, krzewów owocowych oraz truskawek w 2022 r. są szacowane na poziomie niemal 5,4 mln ton, a więc o 6% wyższym niż w roku poprzednim.

 • 2022-10-15

  Zbiory owoców z drzew

  Produkcja owoców z drzew w 2022 r. jest obecnie oceniana na 4,7 mln ton, czyli to więcej o 5,5% niż w 2021 roku.

 • 2022-10-13

  Zbiory owoców z krzewów owocowych

  Produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacjach jagodowych w sadach w 2022 r. oszacowano wstępnie na 0,6 mln t, więc więcej o 5% niż w roku poprzednim.

 • 2022-08-10

  Produkcja owoców z krzewów

  Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na niespełna 620 tys. t, czyli o 9,3% więcej niż w roku poprzednim.

 • 2022-08-09

  Zbiory owoców z drzew

  Tegoroczne łączne zbiory owoców z drzew ocenia się obecnie na ponad 4,7 mln t, czyli więcej o 5,8% w stosunku do roku poprzedniego.

 • 2022-08-08

  Przezimowanie owoców

  Warunki pogodowe pod koniec minionego i na początku bieżącego roku sprzyjały przezimowaniu upraw sadowniczych, umożliwiając roślinom rozpoczęcie okresu wegetacyjnego w 2022 r. w dobrej kondycji.
Sadownictwo