Ceny zbóż w skupie. Pszenica dalej w dół

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 14 lutego 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce ponownie zaobserwowano spadek cen sześciu z jedenastu gatunków zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w skupie. Pszenica dalej w dół

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże Rodzaj
ziarna
Cena [zł/tona] Tygodn. zmiana ceny [%] Strukt. obrot. [%]
    2016-02-14 2016-02-07   2016-02-14 2016-02-07
Pszenica k. 656 672 -2,4 48,5 48,7
  p. 668 679 -1,6 28,0 31,5
Żyto k. 537 535 0,3 3,4 3,4
  p. 576 557 3,5 1,3 1,0
Jęczmień k. 597 583 2,3 0,4 0,3
  p. 622 617 0,9 4,9 2,6
  b. 721 723 -0,3 1,8 2,4
Kukurydza p. 675 695 -2,9 4,9 4,8
Owies k. 606 585 3,6 1,0 0,3
  p. 563 574 -1,9 0,1 0,1
Pszenżyto p. 590 597 -1,2 5,9 5,0
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

Notowania zbóż
 
Wzrost cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do owsa konsumpcyjnego, żyta (oba rodzaje) oraz jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego. W ujęciu procentowym większy wzrost cechował owies konsumpcyjny i żyto paszowe, które podrożały o 3,6% i 3,5% do odpowiednio: 606 zł/t i 576 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego - o 2,3% do 574 zł/t, a także jęczmienia paszowego - o 0,9% do 622 zł/t i żyta konsumpcyjnego - o 0,3% do 537 zł/t.

Spadek cen zbóż
 
W tym samym czasie spadkowi uległy ceny pszenicy (oba rodzaje), jęczmienia browarnianego, kukurydzy, owsa paszowego i pszenżyta. Tym razem najbardziej znaczące zniżki były związane z kukurydzą, której cena zmalała o 2,9% do 675 zł/t. Ponownie potaniała pszenica, której ceny spadły o 2,4% i 1,6% do odpowiednio: 656 zł/t i 668 zł/t. Ponadto, odnotowano również obniżkę cen pszenżyta - 1,2% do 590 zł/t, owsa paszowego - 1,9% do 563 zł/t oraz jęczmienia browarnego - o 0,3% do 721 zł/t.

Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 14 lutego 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa odpowiednio: 48,5% i 28%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęło natomiast pszenżyto – 5,9%, a czwarte kukurydza - 4,9%.


Tagi:
źródło: