Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 • 2022-02-18

  Jakość karmy dla zwierząt domowych w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej karmy pełnoporcjowej (suchej i mokrej) dla psów i kotów w 36 sklepach.

 • 2022-02-08

  Jakość handlowa napojów

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową soków i nektarów, napojów bezalkoholowych oraz piwa. Kontrolą objęto łącznie 408 podmiotów (142 lokale gastronomiczne, 141 sklepów i 125 producentów).

 • 2022-01-20

  Zakaz stosowania dwutlenku tytanu

  Komisja Europejska wprowadziła zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E 171) w żywności.

 • 2021-12-30

  Jakość handlowa ryb w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb poddanych obróbce cieplnej (np. smażonych, grillowanych i gotowanych) w 23 punktach gastronomicznych.

 • 2021-12-22

  Jakość handlowa przetworów pomidorowych w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej koncentratów i przecierów pomidorowych, ketchupów, sosów pomidorowych oraz soków pomidorowych. Objęto nią 116 podmiotów (31 producentów i 85 sklepów).

 • 2021-12-13

  Skoordynowany plan kontroli ziół i przypraw – wyniki

  Komisja Europejska opublikowała wyniki skoordynowanego planu kontroli ziół i przypraw.

 • 2021-11-15

  Warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlowa gęsiny w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlową mięsa gęsiego.

 • 2021-11-08

  Jakość handlowa przetworów owocowych w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad, kompotów, owoców w zalewie lub syropie i innych przetworów słodzonych. Objęto nią 113 podmiotów (49 producentów i 64 sklepy).

 • 2021-11-02

  Znakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO

  Producenci żywności i pasz od stycznia ub.r. mogą dobrowolnie przystąpić do systemu znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2021-10-20

  Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Objęto nią 334 podmioty, w tym 226 sklepów i 108 podmiotów działających na pozostałych etapach obrotu (hurtownie, centra dystrybucyjne, giełdy hurtowe, itp.). Skontrolowano 1 644 partie, tym 1 332 partie owoców i warzyw oraz 312 partii...

 • 2021-10-07

  Deklaracja zawartości ekstraktu w oznakowaniu koncentratu pomidorowego

  Informacją charakteryzującą koncentrat pomidorowy i determinującą wybór konsumenta jest informacja o zawartości ekstraktu.

 • 2021-10-04

  Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostępnych na etapie sprzedaży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów użytku codziennego wykonanych z tworzyw sztucznych.

 • 2021-09-27

  Jakość handlowa makaronu w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej makaronu. Produktami priorytetowymi były: makaron jajeczny i bezjajeczny, wyprodukowany z surowców zbożowych oraz innych surowców (np. roślin strączkowych). Kontrolą objęto 115 podmiotów (45 producentów i 70 sklepów).