Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 • 2016-10-13

  Główny Inspektor JHARS na targach Natura Food

  W dniach 7–9 października 2016 r. w Łodzi, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyły się IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD.

 • 2016-09-30

  W sierpniu rozpoczął się rok winiarski 2016/2017

  W sierpniu rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina w całej UE. Rok winiarski rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego. Jak wskazują statystyki zakładanie winnic i produkowanie win cieszy się coraz większą popularnością w Polsce.

 • 2016-07-19

  Magdalena Świderska Zastępcą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  Magdalena Świderska została Zastępcą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • 2016-07-12

  39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

  w dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Rzymie odbyła się 39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO).

 • 2016-06-17

  Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w I kwartale 2016 r.

  Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2016 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

 • 2016-06-08

  IJHAR-S: Wyniki badań wykonanych na prywatne zlecenie nie mogą być uznane za wiarygodne

  Zgodnie z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, próbki żywności pobrane w ramach urzędowej kontroli bada się w laboratoriach: Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Handlowej oraz – w uzasadnionych przypadkach – mogą być przeprowadzane, na zlecenie właściwego organu Inspekcji, przez inne,...

 • 2016-05-19

  Andrzej Romaniuk Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych został Andrzej Romaniuk.

 • 2016-03-31

  Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w IV kwartale 2015 r.

  Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2015 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

 • 2016-03-14

  Skontrolowano produkty regionalne i tradycyjne

  Z roku na rok systematycznie przybywa producentów, którzy chcą wyróżniać swoje produkty unijnym symbolem ChNP, ChOG lub GTS. W 2015 r. liczba świadectw jakości i certyfikatów zgodności, czyli dokumentów uprawniających do używania zarejestrowanych nazw wyniosła 749, co oznacza ponad 73% wzrost w stosunku do 2014 r.

 • 2016-02-01

  IJHAR-S: Porozumienie o współpracy ze SITSpoż

  W dniu 27 stycznia 2016 r. Pan Bronisław Wesołowski, Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Pan Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podpisali porozumienie o współpracy.

 • 2015-11-10

  Skontrolowano ryby i miód

  W okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 r. na terenie całego kraju przeprowadzono czynności kontrolne w ramach realizacji Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu zgodnie z Zaleceniem Komisji C(2015) 1558 z dnia 12 marca 2015 w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów...

 • 2015-10-07

  IJHARS skontrolowała jakość pieczywa, napojów, przypraw, mięsa, olejów oraz owoców i warzyw

  W II kwartale 2015 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej pieczywa, napojów bezalkoholowych, przypraw, mięsa drobiowego, olejów roślinnych i oliwy z oliwek oraz świeżych owoców i warzyw. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu kontroli oraz ich wyników prezentujemy poniżej.