| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w skupie. Tanieje pszenica

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 31 stycznia do 7 lutego 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen sześciu z jedenastu gatunków zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w skupie. Tanieje pszenica

Ceny zbóż w punktach skupu

Surowiec

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

2016.02.7

2016.01.31

 

2016.02.7

2016.01.31

Pszenica

k.

672

678

-0,9

48,7

48,0

 

p.

679

693

-2,1

31,5

30,4

Żyto

k.

535

536

-0,2

3,4

3,3

 

p.

557

546

1,9

1,0

0,7

Jęczmień

k.

583

588

-0,8

0,3

0,2

 

p.

617

609

1,3

2,6

1,8

 

b.

723

726

-0,4

2,4

1,9

Kukurydza

p.

695

693

0,3

4,8

7,4

Owies

k.

585

559

4,6

0,3

0,2

 

p.

574

560

2,4

0,1

0,1

Pszenżyto

p.

597

603

-0,9

5,0

5,9

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

Notowania zbóż
 
Zwyżki cen zbóż
 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano jedynie w odniesieniu do owsa (oba rodzaje), żyta paszowego, jęczmienia paszowego oraz kukurydzy. W ujęciu procentowym większy wzrost cechował owies konsumpcyjny, który podrożał o 4,6% do 585 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny owsa paszowego - o 2,4% do 574 zł/t, żyta paszowego - o 1,9% do 557 zł/t, jęczmienia paszowego - o 1,3% do 617 zł/t, a także kukurydzy - o 0,3% do 695 zł/t.


Spadek cen zbóż
 

W tym samym czasie spadkowi uległy ceny pszenicy (oba rodzaje), jęczmienia konsumpcyjnego i browarnianego oraz żyta konsumpcyjnego. Najbardziej znaczące zniżki były związane z pszenicą paszową, której cena zmalała o 2,1% do 679 zł/t. W mniejszym stopniu potaniała natomiast pszenica konsumpcyjna o 0,9% do 672 zł/t, pszenżyto - 0,9% do 597 zł/t, jęczmień konsumpcyjny - 0,8% do 583 zł/t, jęczmień browarniany - 0,4% do 723 zł/t oraz żyto konsumpcyjne - o 0,2% do 535 zł/t.

Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 7 lutego 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa odpowiednio: 48,7% i 31,5%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęło natomiast pszenżyto – 5%.Tagi:
źródło: