| Autor: redakcja11

Ceny zbóż w Polsce znów spadają (10.04.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 4 do 10 kwietnia 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce ponownie zaobserwowano spadek większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce znów spadają (10.04.2016)

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodniowa zmiana
ceny [%]

Strukt. obrot.
[%]

 

 

10.04

03.04

 

10.04

03.04

Pszenica

k.

648

660

-1,8

37,6

33,7

 

p.

643

644

-0,1

43,0

54,6

Żyto

k.

530

513

3,4

1,7

0,6

 

p.

538

552

-2,5

0,3

0,1

Jęczmień

k.

554

578

-4,1

0,2

0,1

 

p.

586

589

-0,5

2,0

1,3

 

b.

693

712

-2,7

1,6

1,2

Kukurydza

p.

655

660

-0,7

9,0

5,0

Owies

k.

549

617

-11,1

0,0

0,2

 

p.

532

564

-5,6

0,1

0,0

Pszenżyto

p.

579

570

1,6

4,6

3,0

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

Zwyżki cen zbóż

W ujęciu procentowym największy wzrost cen związany był z żytem konsumpcyjnym, które podrożało o 3,4% do 530 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyła się natomiast cena pszenżyta - o 1,6% do 579 zł/t.


Spadek cen zbóż

Na przestrzeni omawianego tygodnia zniżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu pszenicy (oba rodzaje), żyta paszowego, jęczmienia (wszystkie rodzaje), kukurydzy, oraz owsa (oba rodzaje). Cena pszenicy konsumpcyjnej spadła o 1,8% do 648 zł/t, a pszenicy paszowej o 0,1% do 643 zł/t. Żyto paszowe z kolei zmalało o 2,5% i w skupie można było kupić te zboże za 538 zł/t. Wartość jęczmienia konsumpcyjnego zmalała do 554 zł/t, a paszowego do 586 zł/t, z kolei jęczmienia browarnianego do 693 zł/t.  W relatywnie niewielkim stopniu potaniała kukurydza o 0,7% do 655 zł/t, natomiast owies konsumpcyjny aż o 11,1% do 549 zł/t, a owies paszowy o 5,6% do 532 zł/t.  
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 10 kwietnia 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica paszowa i konsumpcyjna, odpowiednio: 43,0% i 37,6%. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła natomiast kukurydza – 4,6%.Tagi:
źródło: