| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce. Żyto i kukurydza drożeją

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 14 maja br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano taką samą liczbę spadków i wzrostów cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce. Żyto i kukurydza drożeją
Zwyżki cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do żyta (oba rodzaje), pszenżyta, kukurydzy i pszenicy paszowej. W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena żyta konsumpcyjnego, które podrożało o 7,4% do 630 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny żyta paszowego - o 3,4% do 641 zł/t, pszenżyta - o 3,2% do 686 zł/t, kukurydzy – 2,9% do 689 zł/t, a także pszenicy paszowej – 1,6% do 710 zł/t.
 
Spadek cen zbóż
W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku jęczmienia browarnianego, który potaniał o 15,9% do 635 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie jęczmienia konsumpcyjnego - o 3,3% do 599 zł/t i paszowego – 2,3% do 626 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej o 1,2% do 703 zł/t oraz owsa paszowego - o 0,9% do 545 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
14.05.2017
7.05.2017
 
14.05.2017
7.05.2017
Pszenica
k.
703
711
-1,2
44,5
67,8

 
p.
710
698
1,6
28,6
13,3
Żyto
k.
630
587
7,4
2,4
0,7

 
p.
641
562
3,4
0,4
2,1
Jęczmień
k.
599
620
-3,3
0,6
0,2

 
p.
626
641
-2,3
4,7
2,6

 
b.
635
755
-15,9
1,4
4,5
Kukurydza
p.
689
669
2,9
14,0
6,5
Owies
k.
598
nld
---
0,3
0,1

 
p.
545
550
-0,9
0,1
0,0
Pszenżyto
p.
686
665
3,2
2,9
2,3
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 14 maja 2017 r., największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna – 44,5%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica paszowa - z udziałem rzędu 28,6% i kukurydza – 14%.
 


Tagi:
źródło: