| Autor: redakcja1

Wzrost cen większości gatunków zbóż w Polsce

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 21 do 28 maja br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Wzrost cen większości gatunków zbóż w Polsce

Zwyżki cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do żyta konsumpcyjnego, jęczmienia (wszystkie trzy rodzaje), pszenżyta, owsa konsumpcyjnego, pszenicy paszowej oraz kukurydzy. W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena żyta konsumpcyjnego, który podrożał o 5,5% do 638 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego - o 4,2% do 685 zł/t i browarnianego - o 3,7% do 749 zł/t, pszenżyta - o 2,1% do 696 zł/t, owsa konsumpcyjnego – 1,9% do 600 zł/t, pszenicy paszowej - o 1,4% do 729 zł/t, kukurydzy – o 0,6% do 700 zł/t, a także jęczmienia paszowego – o 0,4% do 664 zł/t.

 

Spadek cen zbóż

W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku żyta paszowego, który potaniał o 2,2% do 600 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie pszenicy konsumpcyjnej - o 0,1% do 725 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodniowa
zmiana
ceny [%]

Strukt. obrot.
[%]


 


 

28.05.2017

21.05.2017

 

28.05.2017

21.05.2017

Pszenica

k.

725

726

-0,1

47,4

44,0


 

p.

729

719

1,4

27,6

32,4

Żyto

k.

638

605

5,5

2,8

2,6


 

p.

600

613

-2,2

0,4

0,9

Jęczmień

k.

685

657

4,2

0,2

0,4


 

p.

664

662

0,4

3,4

3,7


 

b.

749

722

3,7

3,1

1,7

Kukurydza

p.

700

696

0,6

12,8

11,5

Owies

k.

600

588

1,9

0,5

0,3


 

p.

nld

550

---

0,0

0,1

Pszenżyto

p.

696

681

2,1

1,7

2,5

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Notowania zbóż
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 28 maja 2017 r., największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna – 47,4%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica paszowa - z udziałem rzędu 27,6% i kukurydza – 12,8%.

 Tagi:
źródło: