| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce. Wzrost cen pszenicy i kukurydzy.

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 4 do 11 czerwca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce. Wzrost cen pszenicy i kukurydzy.

Zwyżki cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do jęczmienia (browarnianego i konsumpcyjnego), pszenicy (oba rodzaje), owsa paszowego, pszenżyta i kukurydzy. W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena jęczmienia browarnianego, które podrożało o 14,1% do 749 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego - o 7,5% do 710zł/t, pszenicy paszowej - o 2% do 744 zł/t i konsumpcyjnej - o 1,9% do 734 zł/t, owsa paszowego – o 1,8% do 587 zł/t, pszenżyta – o 1,3% do 702 zł/t, a także kukurydzy – o 0,7% do 713 zł/t.

 

Spadek cen zbóż

W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku owsa konsumpcyjnego, który potaniał o 2,7% do 576 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie żyta konsumpcyjnego - o 2,7% do 576 zł/t i paszowego - o 0,4% do 609 zł/t oraz jęczmienia paszowego - o 0,3% do 665 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodniowa
zmiana
ceny [%]

Strukt. obrot.
[%]


 


 

11.06.2017

4.06.2017

 

11.06.2017

4.06.2017

Pszenica

k.

734

721

1,9

36,3

36,7


 

p.

744

730

2,0

40,2

32,5

Żyto

k.

647

653

-1,0

2,8

3,0


 

p.

609

611

-0,4

1,9

0,8

Jęczmień

k.

710

661

7,5

0,5

0,4


 

p.

665

667

-0,3

4,0

4,0


 

b.

749

656

14,1

0,6

5,2

Kukurydza

p.

713

708

0,7

10,6

14,2

Owies

k.

576

592

-2,7

0,0

0,3


 

p.

587

577

1,8

0,3

0,4

Pszenżyto

p.

702

693

1,3

2,8

2,5

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Notowania zbóż
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 11 czerwca 2017 r., największe znaczenie miała pszenica paszowa – 40,2%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica konsumpcyjna - z udziałem rzędu 36,7% i kukurydza – 10,6%.Tagi:
źródło: