| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w Polsce

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 2 do 9 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w Polsce

Zwyżki cen zbóż
 

Na przestrzeni omawianego tygodnia w ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena pszenicy paszowej, która podrożała o 1,2% do 746 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny żyta konsumpcyjnego - o 1,1% do 651/t, pszenicy konsumpcyjnej - o 0,9% do 726/t, a także kukurydzy - o 0,7% do 716/t.

 

Spadek cen zbóż

W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen zaobserwowano w przypadku jęczmienia browarnianego, który potaniał o 5,7% do 722 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki także w obrębie jęczmienia paszowego - o 1,9% do 652 zł/t, pszenżyta - o 1,9% do 682 zł/t oraz żyta paszowego - o 1,6% do 628 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże

Rodzaj
ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodniowa
zmiana
ceny [%]

Strukt. obrot.
[%]


 


 

9.07.2017

2.07.2017

 

9.07.2017

2.07.2017

Pszenica

k.

726

719

0,9

26,2

27,0


 

p.

746

737

1,2

35,7

36,3

Żyto

k.

651

644

1,1

3,2

3,8


 

p.

628

638

-1,6

1,8

1,9

Jęczmień

k.

nld

633

---

0,4

0,1


 

p.

652

665

-1,9

8,8

7,3


 

b.

722

765

-5,7

2,7

4,0

Kukurydza

p.

716

710

0,7

17,2

16,1

Owies

k.

nld

506

---

0,0

0,1


 

p.

nld

562

---

0,2

0,2

Pszenżyto

p.

682

695

-1,9

3,8

3,2

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Notowania zbóż
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 9 lipca 2017 r., największe znaczenie miała pszenica paszowa – 35,7%. Na kolejnym miejscu znalazły się natomiast pszenica konsumpcyjna - z udziałem rzędu 26,2% i kukurydza – 17,2%.Tagi:
źródło: