| Autor: redakcja1

Zwyżka cen zbóż w punktach skupu (01-08.02.2015)

Jak wskazuje analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 1 do 8 lutego 2015 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Zwyżka cen zbóż w punktach skupu (01-08.02.2015)

Ceny zbóż w punktach skupu
 

POLSKA
Towar Rodzaj ziarna Cena [zł/tona] Tygodniowa zmiana ceny [%] Strukt. obrot. [%]
    8.02.2015 1.02.2015   8.02.2015 1.02.2015
Pszenica k. 729 747 -2,4 38,5 41,1
  p. 744 743 0,1 37,6 31,6
Żyto k. 531 539 -1,5 3,5 4,0
  p. 530 515 3,0 0,4 0,4
Jęczmień k. 617 625 -1,3 0,4 0,3
  p. 619 617 0,3 2,0 1,9
  b. 708 706 0,4 1,9 2,0
Kukurydza p. 594 587 1,2 11,4 13,8
Owies k. 519 --- --- 0,1 0,0
  p. 497 385 29,1 0,0 0,1
Pszenżyto p. 577 570 1,3 4,3 4,8

 

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane


Notowania zbóż

 

Zwyżki cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy paszowej, żyta paszowego, jęczmienia paszowego i browarnianego, kukurydzy, owsa paszowego oraz pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował owies paszowy, który podrożał o 29,1%. W dużo mniejszym stopniu zwiększyły się ceny pszenicy paszowej, żyta paszowego, jęczmienia paszowego i browarnianego, kukurydzy oraz pszenżyta, które wzrosły o odpowiednio: 0,1%, 3%, 0,3%, 0,4%, 1,2% i 1,3%.

 

Spadki cen zbóż
 

W tym samym czasie obniżce uległy ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego oraz jęczmienia konsumpcyjnego. Najbardziej znaczące zniżki były związane z pszenicą konsumpcyjną, której cena zmalała o 2,4%. Mniejsze spadki dotknęły ceny żyta konsumpcyjnego oraz jęczmienia konsumpcyjnego. Zboża te potaniały bowiem o: 1,5% i 1,3%. 

Warto podkreślić, iż w strukturze obrotowej największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa, odpowiednio: 38,5% i 37,6% (razem 76,1%) na dzień 8 lutego 2015 r. Poza tym 11,4% transakcji dotyczyło kukurydzy. Jak zatem widać prawie 90% transakcji w punktach skupu dotyczy pszenicy i kukurydzy.


Ceny zbóż - czytaj więcej

 



Tagi:
źródło: