| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w punktach skupu (11-18.01.2015)

Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 11 do 18 stycznia 2015 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano relatywnie niewielkie różnice cen zbóż w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Ceny zbóż w punktach skupu (11-18.01.2015)

Ceny zbóż w punktach skupu

POLSKA

Towar

Rodzaj ziarna

Cena [zł/tona]

Tygodniowa zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

18.01.2015

11.01.2015

 

18.01.2015

11.01.2015

Pszenica

k.

750

737

1,8

55

49

 

p.

710

702

1,1

23,4

26,9

Żyto

k.

532

546

-2,6

2,1

2,7

 

p.

539

536

-1,2

0,6

0,7

Jęczmień

k.

641

638

0,4

0,1

0,1

 

p.

596

593

0,4

0,9

1,2

 

b.

705

709

-0,6

2,3

4,3

Kukurydza

p.

573

582

-1,5

10,3

10,4

Owies

k.

437

445

-1,9

0,1

0,1

 

p.

409

---

---

0,1

0

Pszenżyto

p.

573

567

1,1

5

4,6

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

 

Notowania zbóż

 

Wzrosty cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego oraz pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował pszenicę konsumpcyjną, która podrożała o 1,8%. W mniejszym stopniu zwiększyły się ceny pszenicy paszowej, jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego oraz pszenżyta, które wzrosły o odpowiednio: 1,1%, 0,4%, 0,4% i 1,1%.

 

Spadki cen zbóż
 

W tym samym czasie obniżce uległy ceny żyta konsumpcyjnego i paszowego, jęczmienia browarnianego, kukurydzy oraz owsa konsumpcyjnego. Najbardziej znaczące zniżki były związane z żytem konsumpcyjnym, którego cena zmalała o 2,6%. Mniejsze spadki dotknęły ceny owies konsumpcyjny, żyto paszowe, jęczmień browarniany oraz kukurydzy. Zboża te potaniały bowiem o: 1,9%, 1,2%, 0,6% i 1,5%. 

Warto podkreślić, iż w strukurze obrot największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa, odpowiednio: 55% i 23% na dzień 18 stycznia 2015 r. Poza tym około 10% transakcji dotyczył kukurydzy.


Ceny zbóż - czytaj więcej

 Tagi:
źródło: