| Autor: mikolaj

Ceny zbóż w punktach skupu (12-19.10.2014)

Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 12 do 19 października 2014 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce mieliśmy do czynienia z mieszanymi zmianami cen. Uwagę zwraca fakt sporych zwyżek w obrębie jęczmienia konsumpcyjnego.

Ceny zbóż w punktach skupu (12-19.10.2014)

Ceny zbóż w punktach skupu zbóż

POLSKA
Towar Rodzaj ziarna Cena [zł/tona] Tygodn. zmiana ceny [%] Strukt. obrot. [%]
    2014-10-19 2014-10-12   2014-10-19 2014-10-12
Pszenica k. 652 643 1,4 44,1 42,3
  p. 605 606 -0,2 19,2 18,2
Żyto k. 486 485 0,3 2,3 2,7
  p. 530 503 5,3 0,9 2,0
Jęczmień k. 632 563 12,3 0,4 0,3
  p. 570 550 3,7 1,4 1,9
  b. 689 698 -1,3 3,2 5,2
Kukurydza p. 558 572 -2,5 26,1 23,9
Owies k. 484 482 0,4 0,2 0,2
  p. 429 459 -6,4 0,0 0,1
Pszenżyto p. 521 529 -1,5 2,0 3,1
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Wzrosty cen zbóż

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, żyta, jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego oraz owsa konsumpcyjnego. W ujęciu procentowym największy wzrost był charakterystyczny dla jęczmienia konsumpcyjnego, który podrożał o ponad 12%. Na uwagę zasługują również zwyżki w obrębie żyta paszowego i jęczmienia paszowego, odpowiednio: 5,3% i 3,7%.

Spadki cen zbóż

W tym samym czasie spadkowi uległy natomiast ceny pszenicy paszowej, jęczmienia browarnianego, kukurydzy, owsa paszowego i pszenżyta. Najbardziej znaczące zniżki były związane z owsem paszowym, którego cena zmalała o 6,4%. Mniejsze spadki dotknęły pozostałe rodzaje zbóż. Warto jednak podkreślić, że na przestrzeni kolejnego tygodnia doszło do następnej obniżki cen kukurydzy. Tym razem zboże to potaniało o następne 2,5% do 558 zł/t.
 
Ceny zbóż - czytaj więcej


Tagi:
źródło: