| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w punktach skupu (14-21.12.2014)

Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 14 do 21 grudnia 2014 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce doszło do wzrostów większości cen zbóż.

Ceny zbóż w punktach skupu (14-21.12.2014)

Ceny zbóż w punktach skupu

POLSKA

Towar

Rodzaj ziarna

Cena [zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

21.12.2014

14.12.2014

 

21.12.2014

14.12.2014

Pszenica

k.

752

698

7,8

54,4

42,4

 

p.

690

699

-1,3

23,5

29,6

Żyto

k.

510

511

-0,3

1,6

2,3

 

p.

551

521

5,6

2,3

1,6

Jęczmień

k.

604

582

3,8

0,4

0,5

 

p.

608

599

1,5

1,7

4,5

 

b.

705

699

0,8

2,4

3,1

Kukurydza

p.

565

568

-0,6

7,0

11,2

Owies

k.

444

467

-4,9

0,1

0,2

 

p.

439

433

1,4

0,1

0,2

Pszenżyto

p.

564

540

4,5

6,4

4,5

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

 

Notowania zbóż

 

Wzrosty cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, żyta paszowego, jęczmienia, owsa paszowego oraz pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował pszenicę konsumpcyjną, która podrożała o 7,8%. W mniejszym stopniu zwiększyły się ceny żyta paszowego, jęczmienia konsumpcyjnego, paszowego i browarnianego, a także owsa paszowego i pszenżyta, które wzrosły o odpowiednio: 5,6%, 3,8%, 1,5%, 0,8%, 1,4% i 4,5%.

 

Spadki cen zbóż

 

W tym samym czasie obniżeniu uległy ceny pszenicy paszowej, żyta konsumpcyjnego, owsa konsumpcyjnego oraz kukurydzy. Najbardziej znaczące zniżki były związane z owsem konsumpcyjnym, którego cena zmalała o 4,9%. Mniejsze spadki dotknęły pszenicę paszową, żyto konsumpcyjne oraz kukurydzę. Zboża te potaniały odpowiednio o: 1,3%, 0,3% i 0,6%.

 

Ceny zbóż - czytaj więcej

 Tagi:
źródło: