| Autor: redakcja1

Wzrosty cen zbóż w punktach skupu (19-26.10.2014)

Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 19 do 26 października 2014 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen zbóż.

Wzrosty cen zbóż w punktach skupu (19-26.10.2014)

Ceny zbóż w punktach skupu zbóż

 
POLSKA
Towar
Rodzaj ziarna
Cena [zł/tona]
Tygodn. zmiana ceny [%]
Strukt. obrot. [%]
 
 
26.10.2014
19.10.2014
 
26.10.2014
19.10.2014
Pszenica
k.
679
652
4,1
48,2
44,1
 
p.
645
605
6,5
15,9
19,2
Żyto
k.
496
486
2,1
2,1
2,3
 
p.
539
530
1,8
0,7
0,9
Jęczmień
k.
621
632
-1,7
0,9
0,4
 
p.
577
570
1,1
2,3
1,4
 
b.
692
689
0,4
2,2
3,2
Kukurydza
p.
556
558
-0,3
25,1
26,1
Owies
k.
469
484
-3
0,1
0,2
 
p.
445
429
3,5
0
0,0
Pszenżyto
p.
532
521
2
2,5
2,0
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
 
Wzrosty cen zbóż
 
Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, żyta konsumpcyjnego i paszowego, jęczmienia browarnianego i paszowego, owsa paszowego i pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował pszenicę paszową, która podrożała o ponad 6,5%. Na uwagę zasługują również zwyżki w obrębie pszenicy konsumpcyjnej i owsa paszowego - 4,1% i 3,5%.
 
Spadki cen zbóż
 
W tym samym czasie spadkowi uległy natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego, kukurydzy i owsa konsumpcyjnego. Najbardziej znaczące zniżki były związane z owsem konsumpcyjnym, którego cena zmalała o 3%. Mniejsze spadki dotknęły jęczmień konsumpcyjny. Warto jednak podkreślić, że na przestrzeni kolejnego tygodnia doszło do następnej obniżki cen kukurydzy. Tym razem zboże to potaniało jednak symbolicznie o 0,3% do 556 zł/t.
 
Ceny zbóż - czytaj więcej


Tagi:
źródło: