| Autor: redakcja1

Wyższe ceny zbóż w punktach skupu (28.06-05.07.2015)

Jak wskazuje dane zaprezentowane przez Ministerstwo Rolnictwa, w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2015 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości analizowanych gatunków.

Wyższe ceny zbóż w punktach skupu (28.06-05.07.2015)

Ceny zbóż w punktach skupu

Towar

Rodzaj ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodnio-
wa zmiana
ceny
[%]

Strukt. obrot.
[%]

 

 

5.07.2015

28.06.2015

 

5.07.2015

28.06.2015

Pszenica

k.

701

670

4,7

31,5

37,7

 

p.

696

665

4,7

38,7

35,5

Żyto

k.

515

493

4,5

2,3

1,8

 

p.

497

485

2,6

2,9

0,8

Jęczmień

k.

547

533

2,6

0,3

0,3

 

p.

558

561

-0,6

1,3

1,6

 

b.

716

731

-2,1

1,1

0,7

Kukurydza

p.

586

577

1,7

17,0

15,1

Owies

k.

431

495

-12,9

0,0

0,2

 

p.

431

446

-3,2

0,1

0,2

Pszenżyto

p.

552

533

3,6

4,9

6,1

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane


Notowania zbóż
 

Ceny zbóż - w górę


Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, żyta konsumpcyjnego, pszenżyta, żyta paszowego, jęczmienia konsumpcyjnego oraz kukurydzy. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował pszenica konsumpcyjna i paszowa, która podrożała o 4,7%. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny żyta konsumpcyjnego o 4,5%, pszenżyta o 3,6%, żyta paszowego o 2,6%, jęczmienia konsumpcyjnego o 2,6% oraz kukurydzy o 1,7%.
 

Ceny zbóż - w dół


W tym samym czasie obniżce uległy ceny owsa konsumpcyjnego i paszowego oraz jęczmienia browarnianego i paszowego. Przy czym, najbardziej znaczące zniżki były związane z owsa konsumpcyjnego, którego cena zmalała o 12,9%. Mniejsze spadki dotknęły ceny owsa paszowego oraz jęczmienia browarnianego i paszowego, które potaniały odpowiednio o: 3,2%, 2,1% i 0,6%.

Ceny zbóż - czytaj więcej

Warto zauważyć, iż w strukturze obrotu, już tradycyjnie, największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa, odpowiednio: 31,5% i 38,7% (razem 70,2%) na dzień 5 lipca 2015 r. Poza tym 17% transakcji dotyczyło kukurydzy. Jak zatem widać ponad 87,2% transakcji w punktach skupu w Polsce związanych było z pszenicą i kukurydzą.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!