| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w punktach skupu (30.11-07.12.2014)

Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 30 listopada do 7 grudnia 2014 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce odnotowano spadki większości cen zbóż.

Ceny zbóż w punktach skupu (30.11-07.12.2014)

Ceny zbóż w punktach skupu

POLSKA

Towar

Rodzaj ziarna

Cena [zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

07.12.2014

30.11.2014

 

07.12.2014

30.11.2014

Pszenica

k.

707

679

4,2

58,8

43

 

p.

625

684

-8,6

11,2

25

Żyto

k.

519

502

3,4

3,4

2,6

 

p.

497

522

-4,9

0,3

0,9

Jęczmień

k.

581

606

-4,2

0,5

0,4

 

p.

591

597

-0,9

1,7

3,4

 

b.

596

711

-2,1

3,9

2,6

Kukurydza

p.

557

552

0,9

15,9

18

Owies

k.

462

436

6,0

0,2

0,2

 

p.

466

476

-2,0

0

0

Pszenżyto

p.

547

538

1,6

3,9

3,7

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Notowania zbóż

 

Wzrosty cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego, kukurydzy, owsa konsumpcyjnego oraz pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował owies konsumpcyjny, który podrożał o 6%. W mniejszym stopniu zwiększyły się ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego, kukurydzy i pszenżyta, które wzrosły o odpowiednio: 4,2%, 3,4%, 0,9% i 1,6%.

 

Spadki cen zbóż

 

W tym samym czasie obniżeniu uległy ceny pszenicy paszowej, żyta paszowego, jęczmienia oraz owsa paszowego. Najbardziej znaczące zniżki były związane z pszenicą paszową, której cena zmalała o 8,6%. Mniejsze spadki dotknęły żyto paszowe, jęczmień konsumpcyjny, paszowy i browarniany oraz owies paszowy, które potaniały o odpowiednio: 4,9%, 4,2%, 0,9%, 2,1% i 2%.

 

Ceny zbóż - czytaj więcej

 

 Tagi:
źródło: