| Autor: redakcja11

Spadek cen zbóż w skupie (26.06.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 19 do 26 czerwca 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Spadek cen zbóż w skupie (26.06.2016)

Zwyżki cen zbóż

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do jęczmienia paszowego, pszenicy (oba rodzaje), a także kukurydzy. W ujęciu procentowym największy wzrost cechowała kukurydza, która podrożała o 1,1% do 712zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny  pszenicy konsumpcyjnej odpowiednio o 0,3% do 655 zł/t i paszowej i o 0,3% do 664 zł/t. Kolejne zwyżki były związane z jęczmieniem paszowym o 0,2% do 601 zł/t.

Natomiast cena jęczmienia konsumpcyjnego pozostała bez zmian.

Spadek cen zbóż
 
W okresie od 19 do 26 czerwca br. w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż spadkowi uległa najbardziej cena jęczmienia browarnianego aż o 3,4% do 690 zł/t. Następna zniżka była związana z owsem paszowym i konsumpcyjnym, odpowiednio o 2,7% do 558 zł/t oraz o 2,0% do 575 zł/t. Z kolei żyto konsumpcyjne o 1,0% do 524 zł/t, i paszowe o 0,5% do 528 zł/t. Pszenżyto potaniało najmniej tylko o 0,2% i ukształtowało się na poziomie 595 zł/t.


Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
26.06.2016 19.06.2016
 
26.06.2016 19.06.2016
Pszenica k. 655 654 0,3 35,5 24,9

 
p. 664 662 0,3 43,1 58,1
Żyto k. 524 530 -1,0 1,6 1,2

 
p. 528 531 -0,5 0,4 0,5
Jęczmień k. 586 586 0 0,1 0,1

 
p. 601 600 0,2 2,0 1,8

 
b. 690 714 -3,4 1,0 0,8
Kukurydza p. 712 704 1,1 13,2 9,5
Owies k. 575 586 -2,0 0,1 0,1

 
p. 558 573 -2,7 0 0,1
Pszenżyto p. 595 596 -0,2 2,9 3

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 

Notowania zbóż
 

Struktura obrotu zbożami


W strukturze obrotu zbożami, w dniu 26 czerwca 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica paszowa i konsumpcyjna odpowiednio: 43,1% i 35,5%. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast kukurydza: 13,2%.Tagi:
źródło: