| Autor: mikolaj

W 2014 roku zbiory zbóż w Polsce wyniosły 31,9 mln ton

Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego tegoroczne zbiory zbóż ogółem wyniosły ok. 31,9 mln t, tj. o 12,3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 19,5% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Przy czym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 27,3 mln t, a zatem o 12,6% więcej od uzyskanych w 2013 r. i o 9,6% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2006-2010.

W 2014 roku zbiory zbóż w Polsce wyniosły 31,9 mln ton

Powierzchnia upraw zbóż w Polsce

Według danych z szacunku wynikowego powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ok. 7,5 mln ha. W porównaniu do średniej z lat 2006-2010 powierzchnia uprawy zbóż ogółem była niższa o 827,9 tys. ha (o 10,0%).

Łączną powierzchnię zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określono na blisko 6,7 mln ha, tj. o 55,4 tys. ha (o 0,8%) mniej od powierzchni ubiegłorocznej oraz o 1226,9 tys. ha (o 15,5%) mniej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Plony zbóż

Plony zbóż ogółem oszacowano na 42,7 dt/ha, tj. o 4,7 dt/ha (o 12,4%) więcej od uzyskanych w 2013 r., natomiast w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 - więcej o 10,5 dt/ha (o 32,6%).

Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 40,8 dt/ha, tj. o 4,9 dt/ha (o 13,6%) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym oraz o 9,4 dt/ha (o 29,9%) więcej od średniej z lat 2006-2010.

GUS ocenia, że wszystkie gatunki zbóż z wyjątkiem pozostałych zbożowych (plony tych roślin były niższe o 1,9%) plonowały w bieżącym roku znacznie wyżej w porównaniu do roku ubiegłego. W porównaniu do średnich plonów z lat 2006-2010 plony wszystkich gatunków zbóż były wyższe z wyjątkiem prosa, gdzie odnotowano spadek plonowania (o 8,3%).

Zbiory zbóż w Polsce

Zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 31,9 mln t, tj. o blisko 3,5 mln t (o 12,3%) więcej od uzyskanych w 2013 r., a w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 - więcej o ok. 5,2 mln t (o 19,5%).

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 27,3 mln t, tj. o blisko 3,1 mln t (o 12,6%) więcej od ubiegłorocznych i więcej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 o ponad 2,4 mln t (o 9,6%).


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: