| Autor: redakcja1

Dynamicznie rośnie eksport pszenicy i kukurydzy z Polski

W bieżącym sezonie silnie rośnie eksport pszenicy, ale jeszcze wyższe dynamiki wzrostu osiągnęła kukurydza. Jak wynika z analizy danych Ministerstwa Finansów (za: Sparks Polska) w okresie od lipca 2016 r. do stycznia 2017 r. za granicę sprzedano 2,57 mln t polskiej pszenicy, czyli o około 0,92 mln t (56%) więcej niż porównywalnym okresie w sezonie 2016/17.

Dynamicznie rośnie eksport pszenicy i kukurydzy z Polski

Eksport zbóż z Polski

Jednak jeśli chodzi o większość pozostałych rodzajów zbóż, wyniki eksportu nie wyglądają tak imponująco. Zmniejszył się wywóz żyta, jęczmienia, pszenżyta i owsa. Na tym tle bardzo pozytywnie wyróżnia się kukurydza. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu jej sprzedaż poza granice Polski wyniosła 816 tys. t wobec około 393 tys. t rok wcześniej. Oznacza to ponad 2-krotny wzrost w relacji rocznej. Przy czym, podobnie jak w przypadku pszenicy, duże znaczenie ma eksport drogą morską. Od listopada jego udział w wywozie kukurydzy ogółem sięga 65-70%.
 
Sparks prognozuje, że w całym sezonie 2016/17, rozumianym jako okres od lipca do czerwca, eksport kukurydzy wyniesie 980 tys. t i będzie o 436 tys. t wyższy niż w ubiegłym sezonie. Patrząc na bieżące dane jest duże prawdopodobieństwo, że przekroczy on nawet 1 mln t. Większym zmianom przeciwdziałać może jednak rosnące zużycie paszowe kukurydzy w Polsce. Coraz częściej bowiem zastępuje ona pszenicę w spasaniu zwierząt. Jak wynika z szacunków Sparks wykorzystanie kukurydzy na paszę w bieżącym sezonie może sięgnąć 2,95 mln t wobec 2,40 mln t sezon wcześniej oraz 2,78 mln t w rekordowym dotychczas pod tym względem sezonie 2014/15. Warto zauważyć, że jest to wielkość zbliżona do zużycia paszowego pszenicy, które z kolei jest o 12% niższe niż w poprzednim sezonie. Był on jednak wyjątkowy, ze względu na niską dostępność kukurydzy po zbiorach w 2015 r.
 
W ubiegłym roku zbiory kukurydzy były jednak bardzo wysokie - wyniosły około 4,35 mln t. Stąd też zmniejszyło się zapotrzebowanie importowe na to ziarno. W okresie lipiec-styczeń sezonu 2016/17 import wyniósł ok. 71 tys. t, w porównaniu z 334 tys. t w analogicznym okresie w sezonie 2015/16. Oznacza to spadek aż o 79%. Według prognoz Sparks w całym bieżącym sezonie import wyniesie 280 tys. t i będzie o ponad 100 tys. t niższy niż w sezonie ubiegłym. Polska pozostaje zatem eksporterem netto kukurydzy, z nadwyżką wynoszącą 780 tys. t. Jest to bardzo wysoki poziom, szczególnie w porównaniu do sezonu 2015/16, gdy wynosiła ona zaledwie 28 tys. t. Z drugiej strony nadal daleko jest do rekordu z sezonu 2012/13, gdy nadwyżka sięgała 1148 tys. t.

Eksport wspiera ceny

Według Marty Skrzypczyk, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, wysoki eksport kukurydzy i pszenicy oraz zapotrzebowanie na kukurydzę ze strony sektora zwierzęcego są czynnikami wspierającymi wzrosty cen kukurydzy w kraju. Według notowań MRiRW pierwszej połowie marca kukurydzę na paszę skupowano średnio po 660 zł/t, co oznacza, że wobec listopada była droższa o ponad 12%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!