| Autor: redakcja1

Zwiększyła się globalna produkcja rolnicza

W 2016 r. światowa produkcja rolnicza w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 6,7%. Wzrost produkcji globalnej był wynikiem zwyżki produkcji roślinnej o 9,6% przy jednoczesnej zwyżce produkcji zwierzęcej o 3,7%.

Zwiększyła się globalna produkcja rolnicza
W 2016 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zbiory zbóż ogółem wzrosły o 6,6%, w tym zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – o 2,4%. Odnotowano nieznaczny spadek powierzchni zasiewów zbóż ogółem o 0,7% przy jednoczesnym spadku plonów zbóż ogółem z 1 ha o 7,2%, w tym plonów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi o 2,2%.
 
Zbiory ziemniaków przy zwiększonej o 3,8% powierzchni uprawy, zwiększyły się w porównaniu z 2015 r. o 40,5%. W 2016 r. w wyniku wzrostu powierzchni uprawy o 14,1% i zwiększenia plonowania z 1 ha o 26,5%. Wzrosły również zbiory buraków cukrowych o 44,4%. Zbiory rzepaku i rzepiku zmalały o 17,8%, w wyniku spadku o 12,7% powierzchni uprawy i obniżeniu plonowania z 1 ha o 6%.
 
Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. krajowa produkcja żywca rzeźnego ogółem wyniosła 6621,0 tys. ton i była większa od otrzymanej w 2015 r. o 7,5%. Wzrost produkcji żywca rzeźnego był wynikiem zwiększenia w skali roku produkcji najbardziej znaczących grup zwierząt przeznaczonych na rzeź, w tym żywca drobiowego o 12,7% do poziomu 3201,4 tys. ton, wołowego o 5,8% do 972 tys. ton, wieprzowego o 2,4% do 2409,8 tys. ton baraniego o 16,5% do 2,8 tys. ton.
 
Odnotowano jednocześnie spadek produkcji pozostałych, mniej istotnych w ogólnej produkcji żywca tzn. cielęcego o 55,8% do 6,1 tys. ton, końskiego o 1,4% do 23,2 tys. ton, króliczego o 2,6% do 5,7 tys. ton i koziego o 91,6% do 19 ton. W przeliczeniu na mięso wraz z tłuszczami, ale bez podrobów i bez dziczyzny produkcja żywca wynosiła 4670,2 tys. ton w wadze poubojowej ciepłej (wbc), czyli o 7,3% więcej niż przed rokiem.
 
W 2016 r. wystąpiło ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego żywymi zwierzętami z gatunków świnie i bydło. Import świń w 2016 r. wzrósł w odniesieniu do 2015 r. o 6,5%, w tym świń o wadze do 50 kg był wyższy o 3,2%. Średnia waga sprowadzanych zwierząt wynosiła 34 kg.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!