ceny jęczmienia i strony powiązane

 • 2017-12-14

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (3.12.2017)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 26 listopada do 3 grudnia 2017 roku ceny większości zbóż wobec poprzedniego tygodnia spadły. Jedynie cena kukurydzy pozostała niezmienna.

 • 2017-12-11

  Notowania zbóż w Polsce na tle UE (20-26.11.2017)

  Zboża

  Z analizy danych obejmujących okres od 20 do 26 listopada 2017 r. wynika, iż ceny polskiej pszenicy paszowej i jęczmienia paszowego były wyższe od przeciętnych cen we Wspólnocie.

 • 2017-12-11

  Drożeje kukurydza

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 26 listopada do 3 grudnia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2017-12-06

  Rynek zbóż w kraju (26.11.2017)

  Zboża

  W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym zwiększyły się ceny monitorowanych zbóż podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2017-12-04

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (26.11.2017)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 20 do 26 listopada 2017 roku ceny większości zbóż wobec poprzedniego tygodnia wzrosły. Jedynie cena jęczmienia paszowego zmalała.

 • 2017-12-05

  Notowania zbóż w Polsce na tle UE (13-19.11.2017)

  Zboża

  Z analizy danych obejmujących okres od 13 do 19 listopada 2017 r. wynika, iż ceny polskiej pszenicy paszowej były wyższe od przeciętnych cen we Wspólnocie.

 • 2017-12-04

  Kukurydza tanieje

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 19 do 26 listopada br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2017-11-23

  Rynek zbóż w kraju (19.11.2017)

  Zboża

  W trzecim tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym zwiększyły się ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego i kukurydzy. Obniżeniu uległy natomiast ceny jęczmienia paszowego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2017-11-30

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (19.11.2017)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 13 do 19 listopada 2017 roku ceny większości zbóż wobec poprzedniego tygodnia wzrosły. Jedynie cena kukurydzy i żyta konsumpcyjnego zmalała.

 • 2017-11-30

  Więcej za pszenice i kukurydzę

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 listopada br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2017-11-14

  Rynek zbóż w kraju (12.11.2017)

  Zboża

  W drugim tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym zaobserwowano różnokierunkowe zmiany cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2017-11-22

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (12.11.2017)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 6 do 12 listopada 2017 roku ceny większości zbóż wobec poprzedniego tygodnia wzrosły. Jedynie cena kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej zmalała.

 • 2017-11-11

  Rynek zbóż w kraju (5.11.2017)

  Zboża

  Na przełomie października i listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu zbóż konsumpcyjnych uległy spadkowi, a wzrosły ceny zakupu zbóż paszowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2017-11-11

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (5.11.2017)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 30 października do 5 listopada 2017 roku ceny większości zbóż wobec poprzedniego tygodnia wzrosły lub pozostały niezmienne. Jedynie cena kukurydzy zmalała.