jęczmień i strony powiązane

 • 2022-09-19

  Rynek zbóż w Polsce (11.09.2022)

  Zboża

  Na rynku krajowym zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-09-17

  Ceny zbóż w kraju (11.09.2022)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 4 do 11 września bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-09-10

  Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie

  Zboża

  Utrzymujące się warunki suszy w krajach półkuli północnej spowodowały znaczne ograniczenie najnowszych prognoz FAO dotyczących produkcji zbóż w sezonie 2022/23. Ustalona na poziomie 2 774 mln ton, światowa produkcja zbóż została obniżona o 17,2 mln ton w stosunku do poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu i przewiduje spadek o 1,4 procent (38,9 mln ton) rok do roku.

 • 2022-09-05

  Rynek zbóż w Polsce (28.08.2022)

  Zboża

  Na rynku krajowym w czwartym tygodniu sierpnia 2022 r. przeważały zwyżki cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-09-04

  Ceny zbóż w krajowym skupie (28.08.2022)

  Zboża

  W krajowym skupie w dniach od 22 do 28 sierpnia bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były zróżnicowane.

 • 2022-09-01

  Ceny zbóż w krajowym skupie (21.28.2022)

  Zboża

  W krajowym skupie w dniach od 15 do 21 sierpnia bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia w większości wzrosły. Jedynie cena pszenicy zmalała.

 • 2022-09-01

  Ceny zbóż w kraju (21.08.2022)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 14 do 21 sierpnia bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-08-26

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (14.08.2022)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 8 do 14 sierpnia bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były zróżnicowane.

 • 2022-08-23

  Prognozy KE dla tegorocznej produkcji zbóż w Polsce

  Zboża

  W swojej prognozie (z 28.07.2022) Komisja Europejska oczekuje, że całkowita produkcja zbóż w Polsce wyniesie w tym roku 33,26 mln ton, czyli o 4,0% mniej niż w 2021 roku.

 • 2022-08-23

  Zbiory unijnej pszenicy spadną o 5%, a kukurydzy o 9,5% - licząc rok do roku

  Zboża

  Komisja Europejska w swojej prognozie z 28.07.2022 szacuje, że produkcja zbóż w UE w tym roku zamknie się wynikiem 281,0 mln ton i będzie o 5,2% mniejsza niż w sezonie 2021/22.

 • 2022-08-22

  Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

  Z kraju

  W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych przeważały mięso i przetwory mięsne.

 • 2022-08-19

  Rynek zbóż w Polsce (31.07.2022)

  Zboża

  W ostatnim tygodniu lipca br. zwiększona podaż ziarna do skupu skutkowała spadkiem cen monitorowanych zbóż. Skala obniżki nie była duża, ze względu na utrzymujące się zapotrzebowanie na zboże z UE, szczególnie na pszenicę oraz dużą niepewność odnośnie możliwości wysyłki ziarna z Ukrainy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i...

 • 2022-08-07

  Ceny zbóż w kraju (31.07.2022)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 24 do 31 lipca bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-08-07

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (31.07.2022)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 25 do 31 lipca bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były zróżnicowane.

 • 2022-08-05

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (24.07.2022)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 18 do 24 lipca bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były w większości niższe. Jedynie cena kukurydzy wzrosła.