zbiorniki retencyjne i strony powiązane

 • 2019-08-02

  Plany zapobiegania skutkom suszy

  Dotacje i dopłaty

  Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych".

 • 2018-02-13

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat budowy zbiorników retencyjnych

  Przepisy i regulacje

  Gospodarowanie wodami obejmuje szereg działań zmierzających do wykorzystania kształtowania zasobów wodnych oraz zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych pojedynczych użytkowników, społeczności oraz całego kraju. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych zaliczone zostały do strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • 2016-08-02

  Do 2030 r. ma zostać przywrócona żeglowność rzek

  Z kraju

  Priorytetem rządu są inwestycje na Odrze, gdzie wkrótce ruszą prace związane z likwidacją wąskich gardeł. Realizacja rządowego programu ma przynieść korzyści całej gospodarce – rozwinie się transport rzeczny, a wraz z nim ta gałąź przemysłu, oraz poprawi się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Żeglowność rzek ma być przywrócona do 2030 roku, co w sumie ma kosztować 70...

 • 2013-04-04

  Wiosenne roztopy powodują powodzie w Europie, a co z Polską?

  Z kraju

  Mieszkańcy Europy środkowej oraz wschodniej zawzięcie walczą z powodziami, które powstały na skutek gwałtownych roztopów po obfitych opadach śniegu.