Kredyty i ubezpieczenia

 • 2022-01-03

  Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

  Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać...

 • 2022-01-01

  Od 2022 r. krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

  Od nowego roku zmieni się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek będzie można pobierać do 91 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki.

 • 2021-11-08

  Ochrona zniżki i ceny OC w Generali Polska

  Od 5 listopada br. klienci Generali Polska, którzy kupią OC p.p.m. będą mieli możliwość dokupienia „Ochrony zniżki z gwarancją ceny po jednej szkodzie OC”. To unikalne rozwiązanie na rynku, pozwalające, aby klienci z najlepszą historię ubezpieczeniową nie odczuwali zmiany ceny w przypadku spowodowania jednej szkody OC.

 • 2021-10-01

  Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon ubezpieczania upraw

  4 października Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. W tym roku ubezpieczyciel proponuje Klientom rozszerzenie ochrony od wiosennych przymrozków. Generali Agro kontynuuje akcję rabatową, dzięki której kupujący polisę może otrzymać zniżkę w wysokości nawet 20%, a na początku sezonu nawet 25%.

 • 2021-09-28

  Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów. Czas na złożenie wniosku mija 30 września.

 • 2021-08-02

  Generali Agro: ważne zmiany w ubezpieczeniu OZE

  Rozszerzenie zakresu ochrony o nowe ryzyka, uproszczenie procedur oraz zmiany w podejściu do ubezpieczania instalacji to najistotniejsze nowości w ubezpieczeniu OZE oferowanym przez Generali Agro (dawniej Concordia) od sierpnia 2021 r.

 • 2021-07-15

  Wyższy limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

 • 2021-07-08

  Przed żniwami warto ubezpieczyć maszyny

  Zbliżają się żniwa. To czas, kiedy maszyny rolnicze są intensywnie eksploatowane, a ryzyko ich uszkodzenia rośnie. Odpowiednie ubezpieczenie zabezpiecza przed stratami finansowymi. Umożliwia szybkie pokrycie kosztów szkody maszyny, jej naprawę i powrót do pracy. Concordia Polska Grupa Generali posiada w ofercie dedykowane, specjalistyczne ubezpieczenie maszyn rolniczych zarówno dla...

 • 2021-06-01

  Potrzebne zmiany w ubezpieczeniu zwierząt - stanowisko resortu rolnictwa

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym tj. Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 12 marca 2019 r. poz. 477), istnieje możliwość ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii w następstwie wymienionych zdarzeń...

 • 2021-05-07

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja

  W związku z sytuacją epidemiczną żłobek, przedszkole lub placówka opiekuńcza zostały zamknięte – co teraz? – Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 23 maja br. prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi – informuje minister rodziny i polityki społecznej...

 • 2021-04-27

  Pożyczki dla rolników

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż nadal posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • 2021-03-30

  Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

  W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy...

 • 2021-03-24

  Ubezpieczenie mieszkaniowe Generali najlepsze w rankingu „Rzeczpospolitej”

  Ubezpieczenie „Generali z myślą o domu i rodzinie” zajęło pierwsze miejsce w rankingu przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”. Oferta Generali zdobyła 26,7 punktów na 30 możliwych.