Produkcja zwierzęca

 • 2020-05-25

  Ceny skupu mleka surowego

  W kwietniu 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena płacona za mleko w skupie była o 2% mniejsza niż przed rokiem.

 • 2020-05-25

  Zawieszenie przywozu do UE mięsa drobiowego pochodzącego z Chile

  Powodem zaistniałej sytuacji jest wynik audytu dotyczącego oceny systemu kontroli, regulującego produkcję mięsa drobiowego i drobiowych produktów mięsnych importowanych do UE, który został przeprowadzony przez służby KE w marcu br.

 • 2020-05-25

  Ceny drobiu w Polsce (10.05.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 3 do 10 maja 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu. Jedynie ceny kurcząt typu brojler wzrosły.

 • 2020-05-22

  Walka z ASF przynosi dobre efekty

  Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia – czyli z tzw. strefy niebieskiej z najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami – zostały uwolnione łącznie 23 gminy.

 • 2020-05-22

  Handel zagraniczny produktami mięsnymi

  W pierwszym kwartale 2020 r. dochody otrzymane z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych przekroczyły 1,5 mld EUR i były wyższe o 1% niż przed rokiem. Jednocześnie wydatki poniesione na import zwiększyły się o 31% do 723 mln EUR.

 • 2020-05-21

  Rynek mięsa w Polsce (10.05.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-05-21

  Bośnia i Hercegowina wprowadziła ograniczenia importowe w związku z grypą ptaków

  W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz importu, którym objęte zostało województwo łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie.

 • 2020-05-20

  Ceny skupu świń rzeźnych (10.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 3 do 10 maja 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-05-18

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (10.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 3 do 10 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2020-05-16

  Ceny mleka w skupie

  Utrzymująca się w II połowie 2019 roku zwyżkowa tendencja ceny mleka niestety nie utrzymała się w pierwszym miesiącu 2020 roku.

 • 2020-05-15

  #DziękujemyŻePijecieMleko - Intergen poparł akcje.

  Intergen popiera akcje #DziękujemyŻePijecieMleko.

 • 2020-05-15

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  W lutym 2020 roku do mleczarni w UE – 27 i Wielkiej Brytanii trafiło 12 626,9 tys. ton mleka.