Produkcja zwierzęca

 • 2019-05-28

  Co dalej ze stadem krów przebywających na terenie gminy Deszczno w woj. lubuskim

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że po dokonaniu gruntownej analizy uwarunkowań prawnych i epizootycznych dotyczących stada krów z gminy Deszczno, powiat gorzowski, doszedł do przekonania, że w sprawie nie występują merytoryczne przesłanki uzasadniające zwrócenie się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej w celu rozważenia zmiany podjętych dotychczas rozstrzygnięć.

 • 2019-05-28

  Spadek eksportu jaj

  W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. sprzedano za granicę mniej o 8,2% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 4,6% przetworów z jaj.

 • 2019-05-28

  Kolejny spadek ceny mleka

  Według danych GUS opublikowanych w dniu 22 maja 2019 r. średnia cena skupu mleka w kwietniu bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 135,85 PLN/hl i była o 1,4% niższa od ceny w marcu, ale o 2,8% wyższa od ceny w kwietniu 2018 roku.

 • 2019-05-28

  Restrukturyzacja małych gospodarstw - na obszarach objętych ASF

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje związane z zaprzestaniem chowu i...

 • 2019-05-28

  Niższe ceny tusz w Polsce

  Ceny tusz w Polsce są mniejsze niż ich średnia cena w UE.

 • 2019-05-28

  Wzrost eksportu produktów wieprzowych

  W obrębie dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. eksport produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 709,6 tys. t w wadze poubojowej i był o 5,8% wyższy niż w rok wcześniej.

 • 2019-05-27

  GIW ws. stada krów przebywających na terenie gminy Deszczno w woj. lubuskim

  Do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte, żadne decyzje dotyczące zwierząt, które obecnie znajdują się pod opieką organizacji społecznych oraz wójta gminy Deszczno.

 • 2019-05-24

  MRiRW nt. krótszego okresu ważności badań próbek krwi od świń

  Skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r. pomimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej.

 • 2019-05-24

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (12.05.2019)

  W dniach od 6 do 12 maja 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano cen spadek żywca wieprzowego i wołowego i kurcząt brojlerów, a także stabilizacja cen żywca indyczego.

 • 2019-05-24

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (12.05.2019)

  W dniach od 6 do 12 maja 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków patroszonych, ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-05-23

  GIW w sprawie ogniska ASF w Giżycku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że do dnia dzisiejszego w wyniku działań Inspekcji weterynaryjnej zostały poddane eutanazji i zutylizowane wszystkie świnie znajdujące się w ognisku choroby oraz gospodarstwie kontaktowym.

 • 2019-05-22

  Wzrost produkcji wołowiny

  Zgodnie z prognozą USDA globalna produkcja mięsa wołowego w 2019 r. może zwiększyć się o 0,6%.