Produkcja zwierzęca

 • 2020-01-16

  Ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż w UE

  W październiku 2019 r. cena tuszek kurcząt (65%) była w Polsce o 41% mniejsza niż w UE, gdzie było 185,88 EUR/dt i wyniosła 110,44 EUR/dt. W porównaniu z rokiem poprzednim rozpiętość ta wzrosła o 4 pkt. proc.

 • 2020-01-15

  Mięso drobiowe drożeje

  W październiku 2019 r. w porównaniu z grudniem 2018 r. mięso drobiowe zyskało na wartości 6,4%, w tym mięso z kur kogutów i kurcząt o 6,2%, a mięso z pozostałego drobiu o 7,1%.

 • 2020-01-15

  Spadek konsumpcji baraniny

  W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono obniżkę podaży na 22 tys. t.

 • 2020-01-14

  Tymczasowy zakaz eksportu na rynek ZEA z uwagi na występowanie HPAI

  W dniu 9 stycznia 2020 r. Komisja Europejska poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) tymczasowego zakazu eksportu w związku z wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu w województwie lubelskim w dniu 2 stycznia 2020 r.

 • 2020-01-14

  Wzrost eksportu produktów rybołówstwa

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 409,3 tys. t o wartości 7,13 mld zł i był odpowiednio o 11,7 i 9,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2020-01-13

  Wzrost eksportu wieprzowiny

  Spadek pogłowia i ubojów trzody w UE-28 i pojawienie się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich, a w szczególności ten ostatni przyczynia się do zwiększenia się zapotrzebowania zgłaszanego przez te kraje, a w związku z tym zwyżki eksportu wieprzowiny między innymi z krajów Unii Europejskiej.

 • 2020-01-12

  Spadek eksportu mleka

  Eksport przetworów mlecznych w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniósł 3,41 mld l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,9% mniejszy niż w takim samym czasie 2018 r.

 • 2020-01-11

  Wieprzowina drożeje

  Zwyżka cen skupu trzody jest podstawą wzrostu cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2020-01-10

  Wzrost eksportu drobiu

  W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wywóz żywca, mięsa, podrobów oraz przetworów drobiowych był wyższy o 10,6% do 1199 tys. t.

 • 2020-01-10

  Wzrost cen produktów mleczarskich

  Od września br. ponownie zwiększają się ceny zbytu masła, przy trwającej od roku zwyżce cen OMP i serów dojrzewających.

 • 2020-01-10

  Wzrost wydatków na ryby i owoce morza

  W I półroczu 2019 r. wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły 54,00 zł/osobę i były o 10,6% większe niż w roku wcześniejszym.

 • 2020-01-09

  Wzrost globalnej produkcji drobiu

  Jak wynika przewidywań ekspertów FAO globalna produkcja drobiu w 2019 r. wzrośnie o 4,7% i odnosić się będzie do wszystkich kontynentów, tj. w Azji o 9%, Afryce o 0,5%, Ameryce Centralnej o 2,5%, Ameryce Południowej o 2,5%, Ameryce Północnej o 2,4%, Europie o 2,6% i Oceanii o 1,8%.