Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-30

  Koncentracja i regionalizacja produkcji

  Warunki glebowo-klimatyczne i tradycje lokalne decydują o regionalizacji w obrębie specjalizacji produkcji rolniczej.

 • 2020-07-30

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (19.07.2020)

  W dniach od 13 do 19 lipca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano stabilizację cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i indyczego.

 • 2020-07-29

  Ceny drobiu w Polsce (19.07.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 12 do 19 lipca 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu. Jedynie ceny indorów wzrosły.

 • 2020-07-28

  Polska największym w UE eksporterem produktów drobiowych

  Polska jest największym w UE eksporterem produktów drobiowych, piątym – produktów wołowych i szóstym – produktów wieprzowych.

 • 2020-07-28

  Skup surowego mleka

  W Polsce w pierwszej połowie 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-07-28

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (19.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 lipca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen jaj. Jedynie cena jaj klasy L zmalała.

 • 2020-07-28

  Wzrost pogłowia bydła

  W grudniu 2019 r. pogłowie bydła ogółem liczyło 6261,6 tys. szt. i było o 1,3% wyższe niż w porównywalnym okresie 2018 roku.

 • 2020-07-27

  Ceny skupu świń rzeźnych (19.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 lipiec 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-07-27

  Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

  Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • 2020-07-27

  Krajowa produkcja mięsa drobiowego

  Krajowa produkcja mięsa drobiowego uwarunkowana zwiększającym się eksportem wyniosła w wadze poubojowej ciepłej (wbc) – 2704 tys. t i była wyższa o 4,1% niż w 2018 r.

 • 2020-07-27

  8 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 22 lipca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-07-27

  Większe pogłowie trzody chlewnej

  Na początku grudnia 2019 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 215,5 tys. szt. i było większe o 187,8 tys. szt., od stanu notowanego w porównywalnym okresie przed rokiem., a w odniesieniu do liczebności stada trzody w czerwcu 2019 r. – wyższe o 434,1 tys. szt.