Ze świata

 • 2021-11-14

  Listopadowe prognozy FAO dla rynku zbóż

  Każdy miesiąc przynosi publikację zaktualizowanych prognoz dla globalnego rynku zbóż przez główne ośrodki analityczne.

 • 2021-10-15

  Mniej biopaliw, a więcej paszy i żywności do 2030 roku

  FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wspólnie przedstawiły prognozy i kierunki zmian na rynkach żywnościowych na obecne dziesięciolecie. Długoterminowa prognoza zakłada, że w kolejnych latach będzie następował stopniowy wzrost zużycia zbóż i oleistych na cele konsumpcyjne i paszowe.

 • 2021-10-14

  Światowe ceny żywności nadal rosły we wrześniu

  Indeks cen żywności FAO we wrześniu osiągnął 130 punktów, o 1,2% więcej niż w sierpniu i aż o 32,8% więcej niż we wrześniu 2020 roku - informuje FAO w swoim raporcie z 7-go października. Oznacza to najwyższy poziom cen od 10 lat.

 • 2021-09-11

  Globalne zbiory zbóż

  Od sezonu 2018/2019 rośnie produkcja zbóż na świecie.

 • 2021-09-10

  Światowe ceny żywności mocno wzrosły w sierpniu

  Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w sierpniu odnotowano gwałtowny wzrost światowych cen produktów spożywczych, w tym znaczny wzrost międzynarodowych cen cukru, pszenicy i olejów roślinnych.

 • 2021-09-07

  KE obniżyła prognozy zbiorów zbóż w UE, ale podniosła w Polsce

  Zdaniem Komisji Europejskiej zbiory wszystkich zbóż w UE powinny wynieść w tym roku 293,06 mln ton, w porównaniu do tylko 280,53 mln ton w 2020 roku. Oznacza to korektę w dół prognozy sprzed miesiąca o 0,5% i ciągle wynik o 5% lepszy od średniej.

 • 2021-08-31

  Indeks cen żywności FAO obniżył się w lipcu drugi miesiąc z rzędu

  Światowy wskaźnik cen żywności ustalany przez analityków FAO, spadł w lipcu do poziomu 123 pkt. Oznacza to spadek o 1,2% w stosunku do czerwca i 3,7% w porównaniu z majem, kiedy to analizowany wskaźnik zaliczył swój 10-letni szczyt. Nadal jednak światowe ceny żywności były wyższe w lipcu aż o 31% w porównaniu z lipcem 2020.

 • 2022-07-01

  Aktualizacja informacji dotyczącej znakowania żywności opakowanej w związku z brakiem surowców z Ukrainy

  Konieczność szybkiego dostosowania i wprowadzenia zmian recepturowych środków spożywczych w celu zachowania ciągłości produkcji, przy jednoczesnym braku możliwości technicznych adekwatnej zmiany opakowań/etykiet może skutkować brakiem pełnej zgodności oznakowania niektórych środków spożywczych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przepisach z zakresu znakowania, w...

 • 2022-06-22

  Lepsze gospodarowanie składnikami odżywczymi

  Do 26 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action Plan).

 • 2022-06-20

  Ukraina będzie miała rekordowe zapasy zbóż

  Zdaniem Ukraińskiego Związku Handlarzy Zbożem (UGA) zapasy zbóż na koniec nowego sezonu (2022/23) mogą osiągnąć rekordowe 25 mln ton z powodu zatrzymania eksportu drogą morską, a w najgorszym scenariuszu mogą wzrosnąć do 43 mln ton, jeśli wspomniany eksport nie ruszy.

 • 2022-06-17

  Ważne tematy dla rybołówstwa i rolnictwa na AGRIFISH w Luksemburgu

  Podsekretarz stanu Krzysztofa Ciecióra uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Luksemburgu. Najważniejszymi tematami były: realizacja Wspólnej Polityki Rybołówstwa i konsultacje dotyczące uprawnień do połowów na rok 2023, sytuacja na rynkach rolnych, stosowanie unijnych norm w odniesieniu do importowanych produktów rolno-spożywczych,...

 • 2022-06-17

  Rosja może zebrać i wyeksportować rekordową ilość pszenicy w nowym sezonie

  Rosja tradycyjnie należy do największych producentów i eksporterów pszenicy na świecie. W zależności o poziomu zbiorów, do konkurencji o miano największego eksportera włącza się Unia Europejska. Dużą konkurencję o podobne rynki zbytu pszenicy stanowiła także sąsiadująca Ukraina. Jednak od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę i zajęcia (lub blokady) jej portów eksport zbóż...

 • 2022-06-15

  Indeks cen produktów mlecznych FAO w maju 2022 r.

  Indeks cen produktów mlecznych FAO, po dynamicznej zwyżce notowanej od września 2021 r. do kwietnia 2022 r., uległ spadkowi.