Przetwórstwo spożywcze

 • 2020-01-23

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (12.01.2020)

  W dniach od 6 do 12 stycznia 2020 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku i masła w blokach, a spadła cena masła konfekcjonowanego i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2020-01-23

  Handel cukrem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Unijny import cukru w sezonie 2018/2019 wyniósł 1 821 tys. ton i był o 39% wyższy niż w sezonie poprzednim.

 • 2020-01-21

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (5.01.2020)

  W dniach od 30 grudnia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku wzrosła cena mleka w proszku, a spadła cena masła.

 • 2020-01-20

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (5.01.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2020-01-20

  Wzrost produkcji cukru w Polsce

  Warunki pogodowe w 2019 r. nie sprzyjały dynamicznemu wzrostowi masy korzeni buraków cukrowych.

 • 2020-01-15

  Wzrost przerobu rzepaku

  Szacuje się, że w 2019 r., przy zwyżce krajowych zbiorów rzepaku o 10% do 2,4 mln t i oczekiwanym wysokim, choć mniejszym niż przed rokiem, jego imporcie, przerób i produkcja oleju rzepakowego będą wyższe niż przed rokiem.

 • 2020-01-15

  Produkcja cukru na świecie

  Jak wynika z prognozy Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) światowa produkcja cukru w sezonie 2019/2020 zmniejszy się o 5,8 mln ton do 174,1 mln ton.

 • 2020-01-14

  Jakość handlowa kawy

  W III kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej kawy (w tym głównie kawy palonej mielonej oraz kawy rozpuszczalnej). Objęto nią 35 podmiotów.

 • 2020-01-13

  Jakość handlowa miodu

  W III kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej miodu. Objęto nią 55 podmiotów.

 • 2020-01-13

  Jakość handlowa oliwy z oliwek

  W III kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej oliwy z oliwek.

 • 2020-01-12

  Spadek eksportu mleka

  Eksport przetworów mlecznych w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniósł 3,41 mld l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,9% mniejszy niż w takim samym czasie 2018 r.

 • 2020-01-10

  Wzrost produkcji przetworów mlecznych

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, w wyniku zwyżki skupu mleka surowego o 2,1%, a także pod wpływem wysokich cen zbytu zakłady przemysłu mleczarskiego zwiększyły produkcję prawie wszystkich przetworów mlecznych.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy