Z życia instytucji

 • 2019-12-20

  KRUS rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

 • 2019-12-20

  Kolejna transza wsparcia suszowego

  Rada Ministrów przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu...

 • 2019-12-19

  Otwarcie rynku Chile dla drobiowych produktów mięsnych z Polski

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję Europejską, chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu produktów z mięsa drobiowego.

 • 2019-12-18

  Polski przedstawiciel w grupie roboczej Copa-Cogeca ds. tytoniu

  Ryszard Piątek z Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu został właśnie wybrany na wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Copa-Cogeca "Tytoń". To kolejny sukces organizacji członkowskich Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

 • 2019-12-18

  Najważniejsze zmiany przyszłym roku

  Rok 2020 przyniesie ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Z kolei instytucje zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych otrzymają większe wsparcie na swoje działania.

 • 2019-12-17

  Ponad 25 mln elektronicznych zwolnień lekarskich

  Od momentu wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, tj. od 2016 r. do końca listopada 2019 r. wystawiono już 33,7 mln elektronicznych zwolnień lekarskich, czyli e-ZLA. W Polsce w formie elektronicznej wystawianych jest 99,99 proc. takich zaświadczeń. – Wprowadzenie e-ZLA okazało się sukcesem. Elektroniczne zwolnienia dają zupełnie nowe możliwości przy analizowaniu m.in....

 • 2019-12-17

  Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

  Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

 • 2019-12-17

  Nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin

  Kryteria wyszukiwania obejmują również nazwę substancji czynnej, rodzaj środka oraz możliwość zastosowania w uprawach małoobszarowych.

 • 2019-12-13

  Można się ubiegać o kredyty preferencyjne

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 • 2019-12-13

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r.

  W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

 • 2019-12-12

  Zasady bioasekuracji w zakresie ASF w trakcie polowań na dziki

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zagadnień właściwości w zakresie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania polowań na dziki, Główny Lekarz Weterynarii informuje jak niżej.

 • 2019-12-10

  Władze Ukrainy wprowadzają restrykcje importowe dla województwa lubuskiego

  Z uwagi na wystąpienie wirusa ASF u dzików w województwie lubuskim służba weterynaryjna Ukrainy z dniem 20 listopada 2019 r. rozszerzyła zakres terytorialny restrykcji o województwo lubuskie.