Buraki cukrowe

 • 2017-05-08

  Ocena pomrozowa na plantacji buraka cukrowego

  Odpowiednia ocena pomrozowa, zbadanie jak wpływa pogoda na wykonywanie terminowych zabiegów, a także jak na polu wygląda sytuacja związana z uporczywymi chwastami, spełniają istotne podłoża tematyczne i skłaniają do szerokiej dyskusji. Wiatr, deszcz czy skrzyp polny, będą tematami niniejszego odcinka.

 • 2017-04-26

  Rosną zbiory buraków i produkcja cukru na Ukrainie

  Na początku kwietnia zasiewy buraków cukrowych na Ukrainie wyniosły 194,4 tys. hektarów, co odpowiada około 60% planowanego areału.

 • 2017-04-22

  Buraki cukrowe i pierwsze dni

  Burak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych. Wzrostowi tej rośliny, zdecydowanie nie sprzyja wysoka temperatura, a zaopatrzenie jej w duże zasoby wody. Również światło korzystnie wpływa na rozwój buraka cukrowego zwłaszcza w jego pierwszych fazach rozwojowych oraz końcowym etapie wegetacji, wskutek czego prowadzi to do zebrania dużej ilości cukru w korzeniu rośliny.

 • 2017-04-21

  Wzrost zasiewów buraków cukrowych

  Na początku kwietnia zasiewy buraków cukrowych na Ukrainie wyniosły 194,4 tys. hektarów, a więc to 60% planowanego areału.

 • 2017-04-20

  Porozumienie w sektorze cukru

  W obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela zostało podpisane Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru. Stronami porozumienia są: Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce. Podpisany dokument określa zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.

 • 2017-04-14

  Większe zasiewy buraków i produkcja cukru

  W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych wzrosła do 220 tys. ha, względem 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim.

 • 2017-04-12

  Większe plony buraków cukrowych w 2017 r.

  Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim marcowym raporcie ocenił plony buraków cukrowych w UE w 2017 roku na średnio 74,2 t/ha względem 72,3 t/ha rok wcześniej, co oznacza zwyżkę o 2,6%.

 • 2017-04-04

  Od października polski i unijny rynek cukru czekają poważne zmiany

  Zniesienie kwotowania na rynku buraka cukrowego od października może oznaczać koniec stabilizacji na tym rynku, a nadprodukcja cukru doprowadzi do drastycznej obniżki jego ceny – przekonuje Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

 • 2017-03-20

  Większe zasiewy buraków i produkcja cukru w 2017 r.

  W sezonie cukrowniczym 2017/2018 wystąpią duże zmiany regulacji rynku cukru w UE. Likwidacji ulegną kwoty produkcji oraz minimalna cena skupu buraków cukrowych wynosząca 26,29 EUR/t.

 • 2017-03-20

  Przedwschodowe zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

  Zbliża się termin siewu buraka cukrowego. Dla producentów to czas podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru technologii odchwaszczania.

 • 2017-03-18

  Produkcja cukru w Polsce wzrosła o ponad 40%. W 2017 r. ma być jeszcze większa

  Związek Producentów Cukru w Polsce bardzo dobrze ocenił 2016 rok. Kampania cukrownicza 2016/2017 odznaczyła się dużym wzrostem ilości przerobionych buraków cukrowych wobec zeszłorocznej kampanii. W rezultacie osiągnięto najlepszy wynik od sezonu 2002/2003.

 • 2017-02-17

  Nowe odmiany buraka w Krajowym Rejestrze

  W styczniu 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020.
Buraki cukrowe, zbiory buraków cukrowych, produkcja buraków cukrowych, uprawa buraków cukrowych, ceny buraków cukrowych