Buraki cukrowe

 • 2017-06-19

  Uwaga na mszycę burakową

  Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na plantacjach buraków cukrowych i pastewnych w siedmiu województwach Polski pojawiła się mszyca burakowa. Decyzję o walce z mszycami oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

 • 2017-06-01

  Dobry czas na niszczenie burakochwastów

  Na plantacjach buraka cukrowego w międzyrzędziach jak i w rzędach pojawiają się niekiedy dodatkowe siewki. Są to burakochwasty, jednoroczna forma buraka powstała ze skrzyżowania buraka dzikiego z formą uprawną. Jest to bardzo groźne zachwaszczenie plantacji, które może doprowadzić do wykluczenia danego pola z płodozmianu uprawy buraka cukrowego.

 • 2017-05-24

  Wzrost areału upraw buraków cukrowych

  W sezonie 2017/2018 obszar zasiewów buraków cukrowych zwiększył się do 220 tys. ha względem 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim.

 • 2017-05-23

  Ochrona buraka cukrowego

  Dobry gospodarz może i powinien posiadać ładny dom z dużym ogrodem, nowoczesne ciągniki rolnicze w swoim gospodarstwie, ale także brudne buty. Dlaczego? Będą one dowodem wkładu względem uprawianych na polu roślin. Rośliny, w tym buraki cukrowe, wymagają bowiem opieki już od ich pierwszych faz rozwojowych.

 • 2017-05-16

  Chwasty w buraku cukrowym

  Zebranie się dużej ilości cukru w korzeniu buraka można zawdzięczać światłu, które bardzo korzystnie wpływa na jego rozwój w pierwszych fazach oraz w końcowym etapie wegetacji. Do wyprodukowania 1 kg białego cukru, który na co dzień używamy do zaparzonej kawy czy herbaty, potrzebnych jest aż 6 kg buraka cukrowego. Cukrownia jest w stanie wyprodukować do 10 ton spożywanego...

 • 2017-05-08

  Ocena pomrozowa na plantacji buraka cukrowego

  Odpowiednia ocena pomrozowa, zbadanie jak wpływa pogoda na wykonywanie terminowych zabiegów, a także jak na polu wygląda sytuacja związana z uporczywymi chwastami, spełniają istotne podłoża tematyczne i skłaniają do szerokiej dyskusji. Wiatr, deszcz czy skrzyp polny, będą tematami niniejszego odcinka.

 • 2017-04-26

  Rosną zbiory buraków i produkcja cukru na Ukrainie

  Na początku kwietnia zasiewy buraków cukrowych na Ukrainie wyniosły 194,4 tys. hektarów, co odpowiada około 60% planowanego areału.

 • 2017-04-22

  Buraki cukrowe i pierwsze dni

  Burak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych. Wzrostowi tej rośliny, zdecydowanie nie sprzyja wysoka temperatura, a zaopatrzenie jej w duże zasoby wody. Również światło korzystnie wpływa na rozwój buraka cukrowego zwłaszcza w jego pierwszych fazach rozwojowych oraz końcowym etapie wegetacji, wskutek czego prowadzi to do zebrania dużej ilości cukru w korzeniu rośliny.

 • 2017-04-21

  Wzrost zasiewów buraków cukrowych

  Na początku kwietnia zasiewy buraków cukrowych na Ukrainie wyniosły 194,4 tys. hektarów, a więc to 60% planowanego areału.

 • 2017-04-20

  Porozumienie w sektorze cukru

  W obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela zostało podpisane Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru. Stronami porozumienia są: Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce. Podpisany dokument określa zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.

 • 2017-04-14

  Większe zasiewy buraków i produkcja cukru

  W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych wzrosła do 220 tys. ha, względem 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim.

 • 2017-04-12

  Większe plony buraków cukrowych w 2017 r.

  Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim marcowym raporcie ocenił plony buraków cukrowych w UE w 2017 roku na średnio 74,2 t/ha względem 72,3 t/ha rok wcześniej, co oznacza zwyżkę o 2,6%.
Buraki cukrowe, zbiory buraków cukrowych, produkcja buraków cukrowych, uprawa buraków cukrowych, ceny buraków cukrowych