| Autor: redakcja1

Dobre zbiory siana łąkowego w 2014 r.

Zbiory siana z łąk trwałych łącznie z trzech pokosów w 2014 roku wyniosła ponad 13,7 mln ton i była wyższa od produkcji z 2013 r. o około 5,3%.

Dobre zbiory siana łąkowego w 2014 r.

Zbiory siana łąkowego w 2014 r.

Stan trwałych użytków zielonych po zimie był dobry. Bardzo wcześnie rozpoczęta wiosenna wegetacja roślin przebiegała bez zakłóceń, lecz nie dynamicznie. Zaopatrzenie roślinności łąkowej w wodę pod zbiory pierwszego pokosu było dobre, a szczególnie korzystny wpływ na wielkość jego plonu miały majowe opady deszczu, gdy roślinność łąkowa znajdowała się w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia.
 
Do zbioru pierwszego pokosu siana łąkowego przystąpiono miejscami w trzeciej dekadzie maja. Pogorszenie pogody na skutek częstych i miejscami obfitych opadów deszczu sprawiło, że zbiór traw pierwszego pokosu przedłużył się do połowy czerwca, a lokalnie nawet dłużej. Warunki odrostu roślinności łąkowej po zbiorze pierwszego pokosu były na ogół dobre, chociaż regionalnie zróżnicowane. Zbyt mała ilość opadów w lipcu w północnej części kraju oraz bardzo wysokie temperatury powietrza nie sprzyjały intensywnemu wzrostowi roślinności łąkowej.
 
Rejonami obserwowano również, że drugi pokos na znacznych powierzchniach łąk trwałych wypasano (zwłaszcza na terenach wyżej położonych), ze względu na słabsze odrastanie runi na pastwiskach. Warunki do sprzętu i suszenia drugiego pokosu siana były dobre. Po sprzęcie drugiego pokosu, warunki dla wzrostu roślinności łąkowej były na ogół korzystne, chociaż lokalnie (głównie w centralnej części kraju) obserwowano okresowe niedobory wilgoci w glebie. Ciepła i słoneczna pogoda sprzyjały plonowaniu łąk w trzecim pokosie.
 
W wielu gospodarstwach rolnych trzeci pokos z łąk trwałych został w większości przeznaczony na spasanie przez zwierzęta. W dalszym ciągu czynnikiem ograniczającym plonowanie z użytków zielonych jest ich niskie nawożenie, które wpływa także na pogorszenie składu gatunkowego traw na trwałych użytkach zielonych.
 
Powierzchnia łąk trwałych w gospodarstwach rolnych wyniosła ponad 2,6 mln ha i w porównaniu do 2013 r. zwiększyła się o 2,7%.
 
Plony z łąk trwałych (łącznie trzech pokosów) wyniosły 52,1 dt/ha i były wyższe od ubiegłorocznych o 1,3 dt/ha (o 2,6%).
 
Produkcja siana z łąk trwałych łącznie z trzech pokosów wyniosła ponad 13,7 mln ton i była wyższa od produkcji z 2013 r. o około 5,3%.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!