Izby rolnicze wnioskują o wsparcie na ponowne obsiewy

W wielu regionach kraju z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych rolnicy musieli wykonać ponowne obsiewy. Izby rolnicze wnioskują o udzielenie wsparcia takim rolnikom w ramach pomocy de minimis.

Izby rolnicze wnioskują o wsparcie na ponowne obsiewy

Wsparcie na ponowne obsiewy

W związku z wnioskiem Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o uruchomienie wsparcia finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w wielu regionach kraju z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych rolnicy musieli wykonać ponowne obsiewy, dlatego wnioskuje, aby udzielić wsparcia takim rolnikom w ramach pomocy de minimis w wysokości 400 zł na obsianie 1 ha.


Tagi:
źródło: