| Autor: redakcja6

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach do produkcji roślin białkowych

Dnia 9 kwietnia 2015 roku podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przedstawione zasady realizacji rządowego programu wieloletniego "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach” a także możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach do produkcji roślin białkowych

KRiRW z podsekretarz stanu w MRiRW, Zofią Szalczyk na czele, zaopiniowała wniosek ministra rolnictwa dotyczący efektów realizacji rządowego programu wieloletniego dotyczącego ulepszenia białka roślinnego oraz możliwości jego zwiększenia na rynku w ramach płatności bezpośrednich.

Realizacja programu "Ulepszanie krajowych źródeł białka..."

Realizacja programu, której celem jest zwiększenie upraw krajowych gatunków roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zwiększenie ich w strukturze zasiewów, a także podniesienie znaczenia tych roślin w wykorzystaniu ich do produkcji pasz dla zwierząt, rozpoczęta została w 2011 roku i potrwać ma do końca bieżącego roku.
 
Program jest realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
 
Podczas posiedzenia, podsekretarz stanu podkreśliła, iż zweryfikowano dotychczasowe zakresy działania i uzyskane rezultaty wprowadzając nowy projekt programu wieloletniego: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju" na lata 2016-2020.
 
Zgodnie z założeniami, płatności bezpośrednie w obrębie roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przyznawane są od 2010 roku. Biorąc natomiast pod uwagę zainteresowanie ze strony gospodarzy taką formą pomocy i mając na uwadze zatrzymanie spadku powierzchni upraw tych roślin, zdecydowano o kontynuacji płatności do roślin wysokobiałkowych po 2014 roku.
 
W 2015 roku stawka przeznaczona na te płatności ukształtowała się na poziomie 67,5 mln euro. Jednoczesnie gospodarze uprawiający rośliny wysokobiałkowe mogą ubiegać się o przyznanie pomocy z tytułu innych instrumentów wsparcia bezpośredniego - jednolitej płatności obszarowej i płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej czy płatności dla młodych rolników.
 
W trakcie obrad głos zabrał także prof. dr hab. Jerzy Księżak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, który przedstawił prezentację multimedialną pt. „Produkcja roślin bobowatych w Polsce - efekty realizacji Programu Wieloletniego i dopłat bezpośrednich”, a przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr  hab. Michał Jerzak, wypowiedział się na temat. „Stanu obecnego i kierunków rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych wykorzystywanych na cele paszowe w Polsce”.
 
W dyskusji większość posłów pozytywnie oceniła dotychczasowy stan realizacji omawianego programu, podkreślając, że jest to dopiero pierwszy krok na drodze do upowszechnienia w naszym kraju na większą skalę upraw roślin bobowatych będących krajowymi źródłami białka roślinnego.
 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!