| Autor: redakcja1

Nie ma zagrożenia suszą rolniczą w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Nie ma zagrożenia suszą rolniczą w Polsce
Susza w Polsce

W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku, nie stwierdza się wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

 
Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
 
Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wynosiła -45,4 mm i uległa kolejnemu już znacznemu zwiększeniu, w tym okresie o 44 mm. Warunki pogodowe sprawiły wystąpienie bardzo dużych zmian w wartościach KBW względem poprzedniego okresu sześciodekadowego. W obecnym okresie w wielu rejonach Polski notowano wzrost wartości KBW aż o 100 mm a miejscami były one nawet wyższe. Nieznaczne obniżenie KBW wystąpiło w bardzo niewielu miejscach kraju. W całej Polsce odnotowano wartości KBW wyższe od -170 mm, wartości krytycznych nie zostały przekroczone dla żadnych z monitorowanych upraw.
 
Najniższe wartości KBW w dalszym ciągu są notowane na Wyżynie Małopolskiej oraz w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej od -150 do -169 mm.
 
Czerwiec charakteryzował się dużym zróżnicowaniem pod względem termicznym. Najzimniej było na dużym terytorium Polski północnej od poniżej 14 do 16°C. Jednakże panujące warunki termiczne tego miesiąca na tym terenie mieściły się w normie wieloletniej. Natomiast w południowej oraz w zachodniej części kraju było najcieplej od 18 do ponad 19°C i na tych terenach temperatura była wyższa od normy od 2 a nawet do ponad 2,5°C. Na przeważającym obszarze Polski czerwiec był cieplejszy od normy od 1 do 2°C.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: