| Autor: redakcja1

Niższa powierzchnia zasiewów w 2016 r.

Powierzchnia zasiewów w 2016 r. wyniosła 11 mln ha i była mniejsza o 1,7 % w porównaniu z rokiem minionym.

Niższa powierzchnia zasiewów w 2016 r.

Gospodarstwa indywidualne użytkowały 90,3% areału zasiewów ogółem - 9 545 tys. ha, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

 
W 2016 r. ogólna liczba gospodarstw zajmujących się uprawą ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych wyniosła 1 189 tys. - 84,2% ogólnej liczby gospodarstw rolnych, tj. o 28 tys. mniej niż w 2015 r.
 
Największą grupę upraw w obszarze zasiewów stanowią zboża, zajmujące 70,6% ogólnej powierzchni zasiewów, a następnie uprawy roślin pastewnych – 10,4% i przemysłowych – 10,3%.
 
Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła 7,5 mln ha i była zbliżona do tej z roku ubiegłego. Uprawę zbóż prowadziło ponad 1 mln gospodarstw rolnych.
 
Według GUS, w 2016 r. areał uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniósł 6,8 mln ha. W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się nadal tendencja wzrostu udziału obszaru zasiewów zbóż intensywnych. Największą powierzchnię uprawy w ogólnym areale zbóż zajmuje pszenica – 31,9%, a następnie pszenżyto 18,8%.
 
Obszar uprawy ziemniaków w 2016 r. wyniósł 303 tys. ha z wykluczeniem uprawy ziemniaków w ogrodach przydomowych i zwiększyła się w stosunku do 2015 r. o 10 tys. ha - 3,4%. W areale zasiewów ogółem obszar uprawy ziemniaków stanowił 2,9% – na poziomie porównywalnym jak w roku ubiegłym.
 
Powierzchnia uprawy strączkowych na ziarno w 2016 roku wyniosła 300 tys. ha, czyli to spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 74,2%. Strączkowe na ziarno uprawiane były w 131 tys. gospodarstwach rolnych i stanowiły zaledwie 2,8% ogólnego areału upraw.
 
Rośliny zaliczane do grupy przemysłowych uprawiano na obszarze 1 088 tys. ha stanowiącego 10,3% ogólnej powierzchni zasiewów. W porównaniu z danymi z 2015 r. jest to mniej o 102 tys. ha - 8,6%. Spadek areału uprawy roślin z grupy przemysłowych spowodowany jest zmniejszeniem się obszaru uprawy buraków cukrowych o 12,7,9%.
 
Powierzchnia zasiewów roślin pastewnych razem z mieszankami zbożowo–strączkowymi na ziarno wyniosła 1 128 tys. ha, co stanowiło 10,7% ogólnego obszaru zasiewów. Obserwuje się tendencję zwyżki areału uprawy roślin pastewnych. W porównaniu z 2015 r. powierzchnia uprawy roślin pastewnych zwiększyła się o 25 tys. ha - 2,4%. Wzrost areału uprawy roślin pastewnych nastąpił między innymi w wyniku zwiększenia powierzchni uprawy traw na nasiona i zielonkę o 20,4% i kukurydzy na zielonkę o 8,5%.
 
W 2016 r. obszar zasiewów roślin zaliczanych do grupy pozostałe wyniósł 323 tys. ha, co stanowiło 3,1 % ogólnej powierzchni zasiewów.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!