Partner serwisu Rośliny oleiste

 

Rośliny oleiste

 • 2017-12-05

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (26.11.2017)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 19-26.11.2017 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego i makuchu rzepakowego.

 • 2017-11-28

  Duży popyt na soję ze strony Chin

  Od 2000 r. głównym importerem soi na świecie są Chiny. Ich udział w światowym handlu tym surowcem w ostatnich pięciu sezonach wynosił 63%. W omawianym okresie Państwo Środka zakupiło od 25% do 28% globalnej produkcji soi.

 • 2017-11-28

  Duży wzrost powierzchni zasiewów rzepaku na Ukrainie

  Zasiewy rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory w Unii Europejskiej, będącej jego największym globalnym producentem i konsumentem, są zbliżone do ubiegłorocznych.

 • 2017-11-21

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (12.11.2017)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 5-12.11.2017 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen nasion rzepaku, makuchu i oleju rzepakowego.

 • 2017-11-19

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (19.11.2017)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 12-19.11.2017 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku i makuchu rzepakowego.

 • 2017-11-15

  Krajowa produkcja, skup i ceny rzepaku

  Powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce w 2017 r. była większa niż w 2016 r. o 9% i wyniosła 0,9 mln ha. Z kolei krajowe zbiory rzepaku będą wyższe o 22% do 2,7 mln ton.

 • 2017-11-10

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (5.11.2017)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 29.10-5.11.2017 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen nasion rzepaku i oleju rzepakowego.

 • 2017-11-09

  Kiła kapusty w rzepaku ozimym

  Sumi Agro Poland rozszerzyło rejestrację fungicydu Topsin M 500 SC o zastosowanie w celu ograniczenia występowania kiły kapusty w rzepaku ozimym (decyzja nr R – 493/2017d z dnia 10.10.2017 r.).

 • 2017-11-07

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (29.10.2017)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 22-29.10.2017 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen nasion rzepaku i oleju rzepakowego.

 • 2017-11-03

  Stan upraw rzepaku ozimego w gminie Lądek

  W gminie Lądek rzepak ozimy uprawia się na powierzchni około 270 ha. Przeciętnie są to kilku hektarowe plantacje tej rośliny. W tym roku siewy odbyły się w terminie.

 • 2017-11-02

  Duże zróżnicowanie zbiorów rzepaku w ujęciu regionalnym w Polsce

  Jak podają eksperci Banku BGŻ BNP Paribas, tegoroczna produkcja rzepaku w Polsce wyniosła 2,7 mln t i była o 22% wyższa od ubiegłorocznej. W ujęciu regionalnym sytuacja była jednak bardzo zróżnicowana.

 • 2017-10-31

  Zasiewy rzepaku ozimego w UE pod zbiory w 2018 r. na poziomie z ubiegłego roku

  Zasiewy rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory w Unii Europejskiej – która jest jego największym światowym producentem i konsumentem – są zbliżone do ubiegłorocznych. Eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) szacują, że wyniosły one ok. 6,7 mln ha.