| Autor: redakcja1

Stan trwałych użytków zielonych

Stan trwałych użytków zielonych po zimie był dobry.

Stan trwałych użytków zielonych
Wiosenna wegetacja roślin, rozpoczęła się na trwałych użytkach zielonych w trzeciej dekadzie marca bieżącego roku i przebiegała bez zakłóceń, lecz nie dynamicznie.

Powolny wzrost i rozwój runi łąkowej spowodował opóźnienie terminu zbioru pierwszego pokosu siana łąkowego oraz pogorszenie jego jakości. Do zbioru pierwszego pokosu przystąpiono w trzeciej dekadzie maja tego roku.

Plony pierwszego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na 28,1 dt/ha, a zbiory z łąk trwałych w przeliczeniu na siano wyniosły 6,7 mln t.


Tagi:
źródło: