| Autor: redakcja1

Straty spowodowane klęskami żywiołowymi

Susza, ale także ulewy, porywiste wiatry, gradobicia, intensywne burze, które w czerwcu przetoczyły się przez Polskę spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych, w niektórych miejscach dochodzące nawet do 100 proc.

Straty spowodowane klęskami żywiołowymi
W zawiązku z taką sytuacją minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzje o zorganizowaniu w przyszłym tygodniu spotkania wojewodów, dotyczącego pomocy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych stratami powstałymi w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 
Podsekretarz stanu Rafał Romanowski odwiedził gminę Nasielsk, która ostatnio ucierpiała w wyniku gradobicia i silnego wiatru. W gminie tej straty poniosło ok. 100 gospodarstw rolnych. Szacunkowa wielkość strat może dotyczyć nawet 1000 ha.
 
Rafał Romanowski oglądał pola położone w miejscowościach Dębinki i Mogowo, gdzie wystąpiły największe straty w uprawach polowych  i uprawach pod osłonami. W gminie tej ucierpiały również pola we wsiach: Morgi, Wągrodno, Zaborze. Podsekretarz stanu rozmawiał z rolnikami o skali i bilansie poniesionych strat oraz o możliwości uzyskania pomocy. Przypomniał również,  że  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest procedura dotycząca sposobu postępowania rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy oraz obszarach zagrożonych suszą.
 
Budżet państwa dopłaca do odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń rolnikom z tytułu szkód spowodowanych suszą. Wysokość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym w wyniku suszy producentom rolnym przez zakłady ubezpieczeń jest uzależniona od sumy ubezpieczenia upraw rolnych od tego ryzyka.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: