| Autor: redakcja1

Susza rolnicza pośród wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych

Susza rolnicza pośród wszystkich monitorowanych uprawach
W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -178 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zmniejszeniu o 3,5 mm.
 
W dalszym ciągu najniższe wartości KBW występowały w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta. Jednakże obszar ten uległ znacznemu zwiększeniu, a deficyt wody wzrósł o 10 mm i osiągnął od -260 do –269 mm. W dalszym ciągu bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm notowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Natomiast odnotowano wzrost niedoboru wody na dużych obszarach Pojezierza Pomorskiego aż o 40 mm. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach od -200 do -239 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego odnotowano zmniejszenie deficytu wody o ok. 30 mm, a w południowej części Mazowsza oraz w północnej części Lubelszczyzny niedobory wody zmalały o ok. 20 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowane są na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. W południowych rejonach Polski deficyt wody był już mniejszy i wynosił od -50 do -100 mm.
 
Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród wszystkich monitorowanych upraw:
 • Rzepaku i rzepiku
 • Zbóż jarych,
 • Roślin strączkowych,
 • Krzewów owocowych,
 • Zbóż ozimych,
 • Tytoniu
 • Truskawek
 • Warzyw gruntowych,
 • Kukurydzy na ziarno
 • Kukurydzy na kiszonkę
 • Drzew owocowych,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka,
 • Buraka cukrowego.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: