| Autor: redakcja1

Susza rolnicza w uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza w uprawach
W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -36 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 1 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI).
 
Największy deficyt wody od -170 mm do -209 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Duży deficyt wody wynoszący od -120 do -170 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim notowano wartości KBW od -59 mm po wartości dodatnie.
 
Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskie,
 • Lubelskie,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskie.
Susza notowana jest w uprawach:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.
W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 549 gminach Polski (22,16% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 160 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 9,43% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 65 79,27 60,37
2. wielkopolskie 226 178 78,76 35,33
3. łódzkie 177 101 57,06 26,28
4. podlaskie 118 40 33,90 7,40
5. mazowieckie 314 72 22,93 5,44
6. zachodniopomorskie 113 21 18,58 3,96
7. dolnośląskie 169 29 17,16 4,03
8. lubelskie 213 26 12,21 2,70
9. pomorskie 123 15 12,20 2,96
10. kujawsko-pomorskie 144 2 1,39 0,08
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: